(MP): ”Kalla den Änglamarken eller himlajorden om du vill”

Debatt5 juni 2020 kl 05.30

Evert Taubes ord om vår jord som en Änglamark är en lovsång till jorden och manar till omsorg om den. Ett budskap lika aktuellt femtio år senare, inte minst idag på Världsmiljödagen.

Världsmiljödagen kom till 1972 – ett år efter att Taube skrev ”Änglamark” på FN:s första internationella miljökonferens. Den ägde rum här i Stockholm och blev startskottet för det moderna miljöarbetet. Idag är medvetenheten om miljöproblemen större än någonsin och under det halvsekel som passerat sedan Stockholmskonferensen har många viktiga miljölagar kommit till, i Sverige och internationellt. Knappast någon regering, kommun eller företag med självaktning kan nu inte jobba aktivt med miljöfrågan. Globalt befinner vi oss vid en punkt där ren, förnybar energi börjar kunna konkurrera ut de fossila bränslena.

Samtidigt har hotet mot vår framtid aldrig varit större. Jordens klimat håller på att förändras. Arter dör ut i en skrämmande omfattning till följd av människans aktiviteter, något forskarna talar om som ”en global massutrotning”. På ynka 100 år har vi utdelat väldiga slag mot liv som funnits i miljontals år: mossorna har funnits i 450 miljoner år, fåglar i 160 miljoner år, fjärilar i 56 miljoner år. En rikedom går förlorad för all tid och själva livets väv tunnas ut.

Miljö är inte en fråga om välmenande omsorg, ett perspektiv vi kan välja eller välja bort. Det handlar om de avgörande förutsättningarna för allt liv. Vi vet att klimatförändringen handlar om torka och översvämningar, krig och fred, om mark som försvinner av högre havsvattennivåer, om miljarder och åter miljarder kronor i skador på hus och vägar. Det handlar om att grundvattnet ska räcka till och matproduktionen fungera. ”Klimatförändringen är vårt största hot på tusentals år”, har David Attenborough sagt.

För oss i Miljöpartiet är hållbara samhällen i en hållbar värld grunden för vårt arbete. Omsorg om miljön handlar om vilken säkerhet och trygghet vi och våra barn ska ha. Och vi vet att det vi gör nu kommer att påverka livet på jorden i många tusen år framåt.

Därför är vi stolta över det avtryck vi har satt i regeringsarbetet hittills:

  • Sverige har nu världens mest ambitiösa klimatlag som säger att vi ska ner på nollutsläpp till år 2045. Den inspirerar nu andra länder.
  • Vi har obligatoriska handlingsplaner för de tyngsta branscherna, som stålbranschen, betongbranschen och byggsektorn, att bli fossilfria till 2045.
  • Vi har gett AP-fonderna nya direktiv för att inte investera i miljöförstörande verksamhet. Resultatet? 9% lägre klimatpåverkan, men 17% högre avkastning för 2019!
  • Vi har lagt en historisk klimat- och miljöbudget som ökat med 110 procent, med satsningar på kollektivtrafik, stärkt järnvägsunderhåll, gift- och plastfria hav, och inrättande av över hundra nya naturreservat.
  • Vi drev på en reform av EU:s system med utsläppsrätter som nu gör att kolkraften i Europa backar i ett rasande tempo. Som Svenska Dagbladet uttryckte det: ”Detta kan vara den största klimatinsatsen som Sverige har gjort.”

Vi vet att det behövs mer arbete och nytänkande, även här på Lidingö som de senaste två åren rasat i den mest ansedda svenska miljörankningen av landets kommuner. Under alltför lång tid har människans berättelse handlat om att exploatera naturen. Nästa kapitel måste handla om att skydda och läka vår planet. Om att lämna över planeten i bättre skick till våra barn än den vi lever i. Vi vet att lösningarna finns. Vi i Miljöpartiet visar att de går att förverkliga.

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd
Anna Odén (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Jan Fjellander (MP), ledamot i kommunfullmäktige
Sanne Welin (MP), ersättare i kommunfullmäktige

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *