MP: Individ- och barnperspektiv bättre för integrationen

Debatt5 mars 2020 kl 06.07

Den moderatledda majoriteten på Lidingö gör i Lidingö Nyheter den 26/2 ett inlägg om betydelsen av språkkunskaper för en framgångsrik integration. Självklart är språk, utbildning och kunskap om samhället viktigt för integrationen.  Men det är felaktigt att påstå att tvårsregeln och uppsägning av barnfamiljer inte påverkar integrationen negativt. Miljöpartiet anser att individuella bedömningar utifrån vad som är bäst för integrationen och barnen istället bör införas.

Att språk, utbildning och yrkeserfarenhet är viktigt för en bra integration kan nog alla skriva under på. För oss i Miljöpartiet är det självklart. Men att säga upp nyanlända från sina bostäder efter två år som den moderatledda majoriteten på Lidingö gör, är något som försvårar integrationen. Helt plötsligt ska nyanlända ryckas upp igen. Just som de börjat skapa sig en förankring i det lokala samhället. Barn som tvingats fly sitt hemland måste nu sluta skolan och lämna sina kamrater. Vuxna som går på SFI, deltar i yrkesutbildning eller redan skaffat sig ett arbete kan tvingas sluta. Det säger sig självt att det försvårar integrationen. Inte minst är det en inhuman politik.

Konsekvensen av ett agerande som Lidingös är att nyanlända hamnar i Södertälje eller mindre kommuner ute i landet med helt andra förutsättningar för arbetet och integration. Ett antal av dessa kommuner har uppvaktat regeringen om att det är ohållbart att de ska ta de ansvar som kommuner som Lidingö inte tar. Segregationen fortsätter att förvärras.

Lidingö stad riskerar dessutom att bryta mot FNs konvention om barns rättigheter, som infördes i svensk lag vid årsskiftet. Stadens policy säger att varje beslut som rör barn ska utgå från barnets bästa och att barnets åsikter ska tas hänsyn till. I kommunfullmäktige påstod nyligen ordförande i omsorg- och socialnämnden, Birgitta Sköld (Lidingöpartiet), att ”det är inget konstigt att barn flyttar”. Ett häpnadsväckande kallsinnigt och vilseledande svar: familjerna flyttar ju inte frivilligt från Lidingö. De tvingas till det på grund av kommunens agerande.

Det är ytterst beklagligt att den moderatledda majoriteten inte har ett barnperspektiv och ser att tvåårsregeln motverkar en god integration. Istället för en skarp gräns vill i Miljöpartiet att längden på nyanländas bostadskontrakt prövas individuellt utifrån vad som är bäst för barnen och den enskildes integration. Det behövs en ny politik för ett medmänskligare Lidingö.

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd
Ted Wallin, (MP), ersättare omsorg- och socialnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *