MP: Hög tid att Lidingös skattepengar investeras i en hållbar framtid

Karolina Skog och Patrik Sandström
Debatt26 februari 2021 kl 04.44

Lidingö stad måste investera och placera skattebetalarnas pengar för att bidra till en omställning av samhället. Den finanspolicy som kommunfullmäktige antog i måndags är defensiv och saknar kontakt med det ansvarstagande som växer i finansvärlden. Den politiska majoriteten på Lidingö fortsätter att backa in i framtiden.

De globala finansmarknaderna omsätter gigantiska summor med en betydande inverkan på världsekonomin. Bara i Sverige uppgick det förvaltade pensionskapitalet till mer än 5 400 miljarder kronor år 2016, enligt Pensionsmyndigheten. Pensionsavsättningarna investeras bland annat i aktier och värdepapper och genom dessa, och andra kommunala placeringar är vi alla delägare i en mängd olika bolag på världens börser.

För att nå våra klimatmål och lindra klimatkrisen måste vi accelerera den gröna omställningen. Den finansiella sektorn spelar en nyckelroll när det gäller att möjliggöra de stora investeringar som krävs för att ställa om till ett klimatsmart samhälle. För oss är det självklart att Lidingö stad ska bidra till den gröna omställningen med sina placeringar. Det är inte bara ansvarsfullt gentemot kommande generationer, utan också ett ansvarsfullt att hantera de finansiella möjligheter som den nya gröna industrin ger. Det räcker inte med att enbart undvika fossil och miljöskadlig industri, investeringar måste också styras till företag och branscher som leder omställningen.

Under de senaste decennierna har det som kallas ansvarsfulla placeringar fått stort genomslag och blivit närmast en hygienfaktor för företag och förvaltare. Ansvarsfulla placeringar är investeringar som görs med hänsyn till miljö, etik och andra sociala frågor. Att investera i gröna tillväxtbranscher kan öka både värdet och hållbarheten. Många privatpersoner ställer idag krav på hållbarhet för sitt spar- och pensionskapital.

Om vi ska kunna bromsa klimatförändringen och möta de andra miljöutmaningar vi står inför så måste våra investeringar och placeringar användas aktivt, som ett redskap för hållbarhet. Därför har Miljöpartiet tagit flera initiativ i regeringsställning för hållbara finansmarknader, däribland:

●  Tagit fram ett nytt regelverk för AP-fonderna med krav ansvarsfull och hållbar förvaltning

Under det första året med de nya reglerna avyttrade första AP-fonden sina innehav i fossila verksamheter. Effekten? Klimatpåverkan minskade med 9 procent i AP-fondens portfölj, samtidigt som avkastningen ökade med 17,4 procent. Våra pensioner blir nu både mer hållbara och mer värda!

●  Infört hållbarhetskrav på alla nya fonder inom premiepensionssystemet

De här reformerna är inte bara nödvändiga för klimatet, utan också klok ekonomisk politik. I takt med att samhället ställer om för att hejda den globala uppvärmningen kommer fossila investeringar att minska i värde. Våra pensionspengar kan därför inte ligga i tillgångar som riskerar att bli värdelösa.

Lidingö har under det moderata styret inte haft några etiska eller miljömässiga krav för kommunens kapital och investeringar. Endast avkastningen har fått styra. Lidingöbornas skattemedel och pensionsavsättningar har kunnat gå till olja, vapen och företag med usla arbetsvillkor. Först nu kommer en ändring, ett drygt decennium efter att ansvarsfulla investeringar slagit igenom.

Miljöpartiet välkomnar att t ex fossila investeringar nu äntligen ska bort, men vi finner det anmärkningsvärt att sociala faktorer som goda arbetsvillkor fortfarande saknas. Dessutom har staden inte tagit steget för att aktivt satsa på verksamheter som driver på en hållbar utveckling. Därför har vi lagt ett förslag till kommunfullmäktige, ihop med C och S, enligt vilket Lidingö istället aktivt ska prioritera investeringar i företag och branscher som bidrar positivt till klimat, miljö och social hållbarhet.

Karolina Skog (MP), ekonomiskpolitisk talesperson
Patrik Sandström (MP), gruppledare Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *