MP: Hållbarhet – ett unikt läge för näringslivet

Debatt29 juni 2022 kl 04.03

Just nu pågår en allt snabbare grön omställning inom näringslivet. Det är en av de största förändringarna för svenskt företagande på decennier. En ”super cycle” i nivå med boomen på 1920-talet står för dörren! Det innebär stora affärsmöjligheter för svenskt näringsliv som genom att ligga i framkant i hållbarhetsarbetet kan stå sig väl i konkurrensen. Detta kräver dock att politiken ger företagen rätt förutsättningar att ställa om. Det görs inte idag och här måste det bli ändring.

Engagemanget för hållbarhet syns hos alltfler företag. Här på Lidingö visar Lidingö Näringsliv, Kvinnor och Företag och Företagarna på Lidingö gång på gång att ett hållbart företagande har kommit för att stanna. Miljöpartiet vill skapa de rätta förutsättningarna för näringslivet på både nationell, regional och kommunal nivå.

Vi vill bland annat:

  • Öka samverkan mellan näringslivet, politiker och forskningen. Miljöpartiet drev på för att Klimatarena Stockholm skapades – en plattform där företagare, forskare eller tjänstepersoner hittar nya samarbetsformer i klimatarbetet och får inspiration och stöd att genomföra åtgärder.
  • Skapa en lokal samverkan i en Klimatarena med kommunen, näringsliv, föreningar och akademi på Lidingö för ett fossilfritt Lidingö 2035.
  • Snabba upp beslutsprocesser – t ex miljötillstånd – här behöver resurser tillföras myndigheternas verksamhet.
  • Ställa om till hållbara transporter genom satsningar på järnväg, kollektivtrafik och laddinfrastruktur.
  • Verka för säker tillgång till förnybar energi genom utbyggda nät, lagring, förnybar elproduktion och smarta elsystem för att främja trygg elförsörjning från norr till söder.
  • Ta fram en modell för att dela och eller sälja överskottet från solenergi.
  • Verka för att under en övergångsperiod stötta de kommuner där nya gröna industrier etableras – offentlig service behöver byggas ut innan skatteintäkterna kommer så att företagen kan locka arbetskraft.

Många företag står och stampar och vill ställa om sina verksamheter så fort som möjligt. Politiken ska underlätta omställningen, inte försvåra den. För Miljöpartiet är det en självklarhet att underlätta för näringslivet att ställa om. Ett hållbart näringsliv är helt nödvändigt för att lösa klimatkrisen.

Per Bolund, språkrör Miljöpartiet
Åsa Lindhagen, fd finansmarknadsminister
Malin Fijen Pacsay, ordförande i Klimat- och Hållbarhetsnämnden Region Stockholm
Patrik Sandström, gruppledare MP Lidingö
Wiktoria Wittboldt, kandidat till kommunfullmäktige Lidingö Stad och Riksdagen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *