MP: En god jul även för äldre på Lidingö

Debatt23 december 2021 kl 08.452

Julens budskap om gemenskap och att ge till varandra når inte alla. Äldre är mer ensamma än övriga befolkningen. Hemtjänsten kan inte fullt ut ersätta vänner som gått bort eller släkt som inte finns där, men borde ha mer tid för samtal och utgå mer från de äldres behov.

Lidingö får allt fler äldre. Det ställer nya krav på hur omsorg och hemtjänst är utformad. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och de behöver samordnas i bemötande och rutiner. De äldre på Lidingö har bidragit i hela sitt liv och de förtjänar en värdig omsorg på äldre dagar.

Miljöpartiet vill att hemtjänsten ska möta de behov som finns för dagen. Personalen ska inte behöva känna sig pressad att jaga iväg till nästa hembesök, utan att ge den omsorg man vill, bara för att följa ett tidsschema. Den ska ges befogenhet att utifrån kunskap om omsorgstagaren, samtal och relationsbyggande ge den hjälp som behövs. Så skapar vi en mer värdig och effektiv hemtjänst och omsorg.

Det är en modell som prövats och används framgångsrikt i Västerviks kommun. Kvaliteten på tjänsterna och arbetsmiljön i hemtjänsten blev bättre efter införandet. Delaktighet, engagemang och trivsel ökade hos både hemtjänstpersonalen och de som får hjälpen. ”Nu har vi tid att prata med de äldre”, säger en undersköterska i Västerviks kommun. Arbetet har också blivit mer effektivt, administrationen liksom antalet utförda timmar har minskat.

Vi vill pröva det arbetssättet på Lidingö, men tyvärr säger den politiska majoriteten nej till vårt förslag, utan vill hålla kvar vid byråkratiska system. Vi kommer att gå till val på att skapa en mer värdig omsorg och hemtjänst som har tid för de äldre på Lidingö. Det har de förtjänat.

Patrik Sandström (MP), gruppledare #1 på valsedeln
Wiktoria Wittboldt (MP), ersättare i kommunstyrelsen #2 på valsedeln
Lars Ståhle (MP), ersättare i omsorg- och socialnämnden #9 på valsedeln

Kommentarer

  1. Västerviksmodellen skulle kanske införas i Stockholms kommun där situationen är betydligt sämre än på Lidingö och där MP faktiskt kan påverka? På Lidingö fungerar det mesta väldigt bra, trots allt.

  2. Många av dom s.k. debattartiklarna publiceras 05:24, sannolikt masspublicerade i en rad kommuner av skattefinansierade medarbetare som inte fyller någon annan funktion än att irritera folk. Totalt meningslöst. Debatt med vem??

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *