(MP): Daniel Källenfors (M) sjunger i egen stämma

Debatt7 maj 2021 kl 05.194

I en debattartikel på denna sida (23/4) tydliggjorde vi Miljöpartiets position när det gäller bilismen efter ett osakligt angrepp från Daniel Källenfors (M). I sin replik (27/4) framhärdar Källenfors ändå med samma grundlösa påståenden. Det är märkligt eftersom vi i regeringsställning har gjort stora satsningar för att göra det enklare och ekonomiskt mer tilltalande för vanligt folk att gå över till förnybara bränslen – en nödvändighet i klimatförändringens tid.

Daniel Källenfors vill måla upp en skiljelinje mellan Miljöpartiet och Moderaterna, men det är inte där den går. Den klyver istället hans eget parti – mellan de som vill ”gå i bräschen för omställningen” med ”höga klimatambitioner”, som Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr uttrycker det, och de som tycks oförmögna att inse att klimatförändringen kräver en offensiv, ny politik, likt Daniel Källenfors.

En modern transportpolitik för en växande storstad som Stockholm kan inte reduceras till en fråga om ”bilen”. Den måste hantera frågor om transporteffektivitet och trängsel, bostadsbyggande och klimat. Det är denna komplexitet som Daniel Källenfors inte verkar kunna ta in. Men för i princip alla andra aktörer är det själva utgångspunkten.

I EU – där Sverige som bekant är en aktiv medlem – är transporter och klimatmål delar av en helhet, och frågan om hur våra städer ska kunna moderniseras så att människor kan röra sig effektivt och hållbart är en av unionens viktigaste. EU satsar nu stort på kollektivtrafiken för att göra resandet hållbart och tillgängligt, på intelligenta transportsystem för att minska trängsel, och på digitalisering med kooperativa system för att skapa effektivare transporter på Europas vägar. Här i Sverige lanserade nyligen Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien en rapport där slutsatsen är att ”Förnybara drivmedel och energieffektiva fordon inte räcker för att nå klimatmålen. Hela samhället måste bli mer transporteffektivt.”

Vi måste alltså vidga blicken och tänka nytt utifrån grundfrågan: Hur skapar vi ett transportsystem som är både mer effektivt och klimatsmart? Det är detta som Miljöpartiet och Moderaterna arbetar för tillsammans i Stockholms stad. Hela samhället måste ställas om för att möta klimatutmaningen och samtidigt ska människor fortsatt kunna ta sig till arbetet, mötas och ha tillgång till nödvändiga varor och service oavsett var i landet man bor. Vi blir fler, men gatorna blir inte bredare än de är idag och människor behöver någonstans att bo.

I en ny rapport konstaterar Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen att ”dagens parkeringspolitik förvärrar bostadsbristen”. Med ett mer flexibelt krav på parkering skulle man i Stockholm kunna bygga upp till 20 procent fler bostäder till i snitt 15 procent lägre kostnad. Vilken skillnad det skulle göra för både nyinflyttad arbetskraft och ungdomar på jakt efter första egna boendet! Men detta slags verklighetsförankrade, moderna förhållningssätt lyser med sin frånvaro i Daniel Källenfors värld.

På de flesta andra fronter börjar framtidens hållbara samhälle ta form – i Stockholms stad, där Moderater och Miljöpartister har en konstruktiv samverkan, i andra kommuner i landet och i hela EU-politiken. Det är snart bara Lidingö, anförda av kommunalrådet Källenfors, som står fastvuxet i det gamla fossila samhället utan en tydligt vilja att ta itu med den moderna stadens komplexa utmaningar.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Wiktoria Wittboldt (MP), ersättare kommunstyrelsen
Robert Österbergh (MP), styrelseledamot MP Lidingö

Kommentarer

 1. Jag kan skriva det igen för att vara extra tydlig.

  – Förbränningsmotorn håller på att fasas ut.
  – Många Lidingöbor vill och behöver åka bil.
  – Politiken ska underlätta för Lidingöborna oavsett val av trafikslag.

  För Miljöpartiet är detta ett upprörande ställningstagande. Att ha mål om privatbilismens avskaffande som diskuteras i Stockholm är för mig helt främmande.

  1. Att just frasen ”många Lidingöbor vill och behöver åka bil” är för mig tydlig.

   Det som inte är tydligt Daniel är HUR ”Politiken ska underlätta för Lidingöborna oavsett val av trafikslag.”

   Kan du vänligen exemplifiera vilka konkreta åtgärder du inom detta år avser att driva för att öka tillgängligheten på Lidingö?

  2. De som har läst vår replik ovan samt våra tidigare inlägg förstår att Daniel Källenfors fortfarande inte har förstått. Vi beklagar det, inte minst i ljuset av de reella problem gällande klimat, transporter och bostadspolitik som är nödvändiga att tackla. I Stockholms stad, liksom på flera andra ställen i landet, finns ett konstruktivt, framtidsinriktat samarbete mellan moderater och miljöpartister. Det är synd att ett sådant inte skulle kunna etableras även i Lidingö stad.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *