(MP): Daniel Källenfors hållning till klimatet är förlegad

Debatt23 april 2021 kl 04.263

Häromdagen kom ett långt facebookinlägg från Lidingös moderata kommunalråd Daniel Källenfors. I ett anmärkningsvärt tonläge gick han till storms mot vad han kallar Miljöpartiets ”religiösa antibilism” i en text med det underliggande budskapet – ”Min frihet går före ansvar för klimatförändringen”.

Helt i otakt med sin samtid och även med delar av sitt eget parti. För världen befinner sig mitt uppe i ett historiskt skifte. I land efter land arbetar regeringar och kommuner, entreprenörer och företag med att styra undan från klimathotet och ta samhället in en fossilfri och säker framtid. I t ex USA har Joe Biden lagt fram en synnerligen ambitiös klimatagenda som ska genomsyra administrationens arbete. Och i Sverige binder en ny klimatlag varje regering att verka för att utsläppen ska minska med minst 85 procent till 2045 (jämfört med 1990).

Och nu börjar det hända saker. Det globala priset på förnybar energi har störtdykt och konkurrerar med fossil energi. I Sverige har tunga industribranscher i samverkan med regeringen tagit fram handlingsplaner för att bli fossilfria eller klimatneutrala till 2045. Och på bilismens område pågår en mindre revolution: det tog bara ett år att dubblera antalet eldrivna fordon till dagens över 200 000. Det var ingen slump att Volvo Cars VD Håkan Samuelsson nyligen meddelade att företaget ska sluta med all försäljning av bensin- och dieselbilar till 2030. ”Det finns ingen långsiktig framtid för förbränningsmotorn”, sa han.

Men i det här historiska skedet, när alla krafter behövs i klimatomställningen, då vill Lidingös moderata kommunalråd tuta och köra som om det var 1980. Han lägger fram en ny trafikplan som saknar klimatmål och vevar om att nödvändiga ansträngningar för att hejda klimathotet är ingrepp i ”friheten”.

På andra sidan bron, hos Daniel Källenfors partikamrater i Stockholms stadshus, är läget ett helt annat. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) har ambitionen klar för sig: ”Stockholm ska vara världsledande i genomförandet av Parisavtalet. Vi ser miljökraven som något positivt, i synnerhet för att sporra ett aktivt, nytänkande och innovativt näringsliv, med nya jobb och export av förstklassig miljöteknik.” Tillsammans styr nu miljöpartister och moderater för att förverkliga den ambitionen.

Miljöpartiet är inte "mot bilismen", som Daniel Källenfors slänger ur sig. Det är utsläppen vi vill åt. Att få ner luftföroreningarna i våra städer, med alla de hälsoproblem och dödsfall de vållar. Men också att skapa en transporteffektiv samhällsstruktur med trivsamma miljöer och mindre trängsel.

I regeringsställning har vi bland annat:

 • drivit på för en kraftig utbyggnad av laddstolpar
 • gjort det obligatoriskt för bensinbolag att blanda in förnybart i bensin och diesel
 • höjt premien på inköp av elbil (från 40 000 kr till 60 000 kr)
 • inrättat ett stöd för halva kostnaden till den som konverterar sin bensinbil till biogasdrift

Det är knappast bilfientliga reformer. Läs på, Daniel Källenfors!

Källenfors har dessutom flera sakfel i sin text. Han hävdar att en ny statlig utredning vill att ”kommuners rätt att kräva parkeringsplatser vid nybyggnationer ska inskränkas”. Men utredningen föreslår endast att kommuner ska kunna ges möjlighet att ”avstå från att kräva att tomter ska ordnas så att det finns utrymme för parkering av bil för enskilt bruk.” Den föreslår att ”fokus kan flyttas från hur många parkeringsplatser som behövs i samband med nybyggnation till hur individens och samhällets behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan tillgodoses.” Utredningen vill alltså inte förbjuda kommunerna någonting, utan tvärtom öka deras frihet att styra mot effektiva och miljövänliga transportflöden. Var det inte just mer frihet som Källenfors ville se?

Källenfors påstår vidare att Stockholm stads klimatambitioner kommer att kräva ett dubbelt så högt bränslepris 2040 med hänvisning till en analys från Trafikverket. Men Trafikverket hävdar inte att prisökningen måste ske. Man lyfter fram den som ”ett sätt” att nå klimatmålet och framhåller samtidigt två andra möjliga vägar: a) 90 procent laddbara personbilar i nyförsäljning till 2040 och b) ökad inblandning av förnybart i bensin/diesel.

Och faktum är att målet om 90 procent laddbara personbilar i nyförsäljning till 2040 ligger i linje med tunga branschaktörers analyser. T ex räknar Bil Sweden med att 80 procent av alla nyregistrerade bilar i Sverige kommer att vara elbilar och laddhybrider redan 2030! Det innebär att lejonparten av personbilsflottan bör vara eldriven 2040. Bensinpriset kommer helt enkelt inte att spela så stor roll då.

När världen ställer om och Anna König Jerlmyr visar att det finns moderater som tar klimatet på allvar, så är Daniel Källenfors fast i en klimatfarlig attityd som hör gårdagen till. När själva världens framtid står på spel, då duger det inte att prata om frihet. Vår tids paroll måste vara "frihet under ansvar”. Vi föreslår därför att Daniel Källenfors åker på studiebesök i Stadshuset. Där kan han lära sig hur moderater och miljöpartister tillsammans arbetar med att göra Stockholm till en världsledande klimatsmart storstad på väg in i en hållbar framtid.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Wiktoria Wittboldt (MP), ersättare kommunstyrelsen
Robert Österbergh (MP), styrelseledamot MP Lidingö

Kommentarer

 1. Minskat antal parkeringsplatser per bostad är det största problemet för elbilar. Hur ska dessa återskapas, innan elbilar blir var mans egendom?

  1. Hej Ola!
   Till att börja med kan vi skapa fler laddstationer på kommunal mark, dvs i gatuparkering. Då får vi många fler möjligheter att ladda elbilen än idag.

   Sedan vill vi att det ska finnas krav eller mål på antal laddstationer när kommunen eller fastighetsägare anlägger nya parkeringsplatser. Och prioritera elbilspooler.

   Vi vill också att fastighetsägare lättare än idag ska kunna installera solpaneler, gärna i samband med laddstationer för elbilar och elcyklar.

   Parallellt med det ska vi såklart göra det enklare att åka kollektivt, cykla eller gå.

   För Lidingös del vill vi i Miljöpartiet även att kommunen tillsammans med näringslivet och föreningar ska planera för mer bostäder, arbetsplatser, service, handel och mötesplatser i centrum och våra stadsdelar. Då kan vi minska resbehovet. Man ska inte behöva åka över bron för att klara sin vardag eller träffa vänner. Vi är också övertygade om att många fler kommer att arbeta hemma efter oandemkn vilket ställer högre krav på närområdet.

   Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet Lidingö

  2. Stämmer inte:
   1) Det största problemet för elbilsägare i Stockholm är otillräcklig laddinfrastruktur. MP vill att den byggs ut.
   2) Parkering är ett problem främst i Stockholms innerstad, inte på andra ställen. Nästan 10% av de parkeringsplatser som kan hyras i Stockholm är vakanta!
   3) Det är rationellt att vilja frångå det krav som finns i Plan- och bygglagen vad gäller parkeringsplatser vid nybyggnation och skapa större flexibilitet för kommunerna. Forskning har tydliggjort att detta är en bromskloss mot bostadsbyggande.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *