MP: Dags att bryta Moderaternas maktmonopol på Lidingö

Debatt6 september 2022 kl 11.524

Demokratin mår bra av att makten skiftar, vare sig det är i regering, region eller kommun. Partier som styrt länge riskerar att bli ett med makten och slå dövörat till för medborgarna och nya perspektiv. Lidingö har under lång tid styrts av Moderaterna. Här syns också problemen med ett långvarigt maktinnehav.

Ett av det moderatledda styrets kännetecken är ointresset för att lyssna på andra. Ofta fattas stora beslut, som översiktsplan och byggprojekt, utan vidare dialog.

Först när allt i stort sett är klart bjuds näringsliv och föreningar, opposition och boende in. Det är förstås en majoritets formella rätt, men ger svagare lokal förankring och mindre genomtänkta beslut. Bristen på lyhördhet syns tydligt i lidingöbornas uppfattningar: endast 42 procent är nöjda med möjligheten till insyn och inflytande i kommunen.

Många minns hur lidingömoderaterna 2018 föreslog chockhöjda arvoden till sig själva, ett tondövt initiativ inför en folkopinion som såg viktigare samhällsutmaningar. Även det så kallade “Kulturmiljöprogrammet” fick svidande kritik då det skulle hindra många villaägare att bygga om sina hus och installera solceller. Efter protester fick det precis som arvodena dras tillbaka, något som hade kunnat undvikas med bättre dialog.

Moderaterna har historiskt hävdat att socialdemokraternas långvariga maktinnehav måste brytas. Samma princip måste nu tillämpas här på Lidingö. Lidingö behöver förändring – och inte bara av demokratiska skäl:

1. Bristande ansvar för klimatet

Jordens klimat förändras framför våra ögon, med översvämningar, skogsbränder och värmerekord. Kommunerna är nyckelspelare för att få ner utsläppen, men Lidingös klimatarbete har stora brister. Det finns ingen strategi för hur Parisavtalets mål ska nås och åtgärder saknas för att klimatsäkra Lidingö vid extremväder. Vi vill att Lidingö ska vara den klimatsmarta framtidsstaden – och ett föredöme i klimatarbetet.

2. Bromsar Lidingös utveckling

Lidingös lokala centrum för en tynande tillvaro. Service saknas, butiker och företag har svårt att utvecklas på grund av brist på kundunderlag och bra lokaler. De unga flyttar från ön eftersom det inte finns bostad för dem Lidingö behöver en ny politik för en livskraftig framtid!

Vi vill satsa offensivt på våra centrum och samarbeten med universitet och näringsliv för fler etableringar på ön. Och på klimatsmarta, mindre bostäder så att även våra unga kan bo kvar.

3. Svag välfärd med nedskärningar

Lidingö satsar mellan 10 och 40 procent mindre på skola, omsorg och socialtjänst i jämförelse med andra kommuner. Skatten har sänkts med 90 miljoner kronor under mandatperioden, vilket driver fram besparingar i välfärden. Under de kommande åtta åren beräknas kommunens utgifter att vara markant högre än intäkterna. Ändå avser Moderaterna att fortsätta sänka skatten – det går inte ihop.

Miljöpartiet vill istället se en stärkt välfärd med fler undersköterskor och sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Hemtjänstens stressande minutscheman ska tas bort för att ge tid för verklig omsorg. Skolan måste ha resurser för att kunna minska skolstressen och den psykiska ohälsan bland Lidingös unga.

Det är hög tid att bryta Moderaternas maktmonopol – för Lidingös framtid.

Patrik Sandström (MP), gruppledare Lidingö
Wiktoria Wittboldt (MP), kandidat till kommunfullmäktige och riksdag

Kommentarer

 1. Moderaterna har haft ordförandeklubban för ön i många år. Resultatet är att 99% av Lidingöborna trivs, vi har en av landets bästa skolor och en omsorg med fantastisk kvalitet och stor valfrihet.

  Kostnaderna i kommunen är i linje med andra borgliga kommuner i Norrort. Vi har under mandatperioden närmat oss dem i kostnader samtidigt som kvaliteten har ökat. Att jämföra sig med havererade kommuner såsom Malmö där S och MP styr är förstås inte aktuellt.

  Att bygga sönder ön eller ägna oss åt symbolpolitik med plastpåseskatter och subventioner på elscyklar är inte ett ansvarstagande för miljön. För oss moderater är det självklart att vi arbetar för en god miljö för nästa generationers Lidingöbor.

  Lidingömoderaterna är det största lokala partiet med mer än ett halvt tusen Lidingöbor som medlemmar. Min dörr står alltid öppen och alla är välkomna att mejla mig.

 2. Med anledning av ovanstående:
  Fråga 1: Finns någon strategi för hur Parisavtalets mål ska nås i Lidingö? Om en sådan saknas undra jag: Varför saknas den?
  Fråga 2: Varför vill ni att våra ungdomar ska behöva flytta ifrån Lidingö när de slutat skolan? Detta på grund av att det saknas mindre lägenheter på ön och ungdomarna ännu inte hunnit få råd med dyrare bostäder?
  Varför byggs så få lägenheter, då dessa utnyttjar Lidingös mark, som vi vill spara, betydligt mer effektivt än radhus och villor?

 3. Daniel Källenfors replik på vår debattartikel visar med all tydlighet att det är hög tid att han och Moderaterna lämnar över kommunens ordförandeklubba.

  Inte med ett ord bemöter han de sakliga ståndpunkter vi har framfört när det gäller reella utmaningar som Lidingö står inför och den otillräckliga politik som det moderatledda styret bedriver.

  Vi har pekat på:

  > Lidingös mycket svaga och bristfälliga arbete med vår tids kanske största utmaning: klimatförändringen. Faktum kvarstår: Lidingö är näst sämst av Stockholms 26 kommuner på klimat- och miljöområdet. Att inte ha någon strategi för hur Lidingö konkret ska bidra till att uppfylla Parisavtalets mål eller ha gjort någon analys av hur stora Lidingös klimatutsläpp är och hur mycket de behöver minska per år – det är allvarligt i en tid när jordens klimat nu förändras allt snabbare.

  > Bristen på beredskap för den ekonomiska verklighet som Lidingö står inför med början redan nästa år, där kommunens utgifter stadigt kommer att vara större än intäkterna. Det som väntar Lidingö med Daniel Källenfors politik är kraftiga nedskärningar inom skola, omsorg och kultur.

  > Den stagnation som våra lokala centrum på Lidingö lider av och det faktum att våra unga flyttar från ön eftersom det inte finns bostad för dem. Detta handlar inte om att “bygga sönder” Lidingö. Det är det ingen som vill. Det handlar om att planera smart för framtiden, att ta den demografiska utmaningen med en allt större äldre befolkning på Lidingö på allvar och göra det möjligt för våra unga att bo kvar.

  Det är talande att Daniel Källenfors inte presenterar ett enda konkret förslag för hur han i egenskap Lidingö kommuns högsta politiska företrädare avser att hantera dessa utmaningar. Istället byter han osakligt ämne och börjar prata om elcyklar och plastpåsar, som inte har något med saken att göra överhuvudtaget! Det visar med all tydlighet varför han är olämplig att fortsätta styra Lidingö.

  Förväntar sig lidingöborna inte mer av sina folkvalda?

  Förväntar sig våra kamrater i de andra partierna i den breda mitten – Lidingöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna – inte mer av Lidingös styre?

  Är det inte dags att vi går samman och bildar en ny och bättre majoritet, som på allvar tar tag i de reella utmaningar som Lidingö står inför?

 4. En punkt i Källenfors svar räcker för att illustrera behovet av att byta ledning i Stadshuset: 99% av Lidingöborna är tydligen nöjda (med något???) men det är långt, mycket långt, från 99% som röstar på M.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *