Mötesplats centrum öppnar i begränsad skala

Foto: Pixabay
Stad & Politik3 september 2020 kl 04.35

Vissa aktiviteter inom enheten äldre och förebyggande stöd kommer att återupptas från den 8 september. Genom att begränsa antalet deltagare, kräva föranmälan, ses utomhus och förlägga aktiviteterna utspritt över ön, säkerställs ett så säkert öppnade som möjligt för våra mest sårbara grupper.

De verksamheter som gradvis kommer att öppnas är gymnastik, boule, stavgång och samtalsgrupper utomhus. För de aktiviteter som förblir stängda arbetar enheten äldre och förebyggande stöd för att hitta alternativa lösningar, exempelvis digitala, så att även dessa kan komma i gång, om än i andra former. Detta arbete har inletts och kommer att fortlöpa hela terminen.

– Under våren ställdes många evenemang och föreläsningar in. Sedan dess har kunskapen ökat och erfarenheterna lärt oss mycket. Inför höstens planering har det varit viktigt att noga tänka igenom hur vi kan förhålla oss till olika typer av evenemang, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Ledningsgruppen förespråkar digitala lösningar eller andra alternativ för att undvika att samla många människor. Det går inte heller att bortse från ansvaret för hur målgruppen transporterar sig till olika aktiviteter, exempelvis via kollektivtrafiken, och kan därför inte utsätta dem för risk genom att bjuda in till aktiviteter.

En viktig anledning till att det är så angeläget att få i gång aktiviteter är att allt fler rapporter om att social isolering och inaktivitet leder till ökande ohälsa bland de målgrupper som den förebyggande enheten möter.

– Risken för smitta måste också vägas mot de hälsorisker som inaktivitet, ensamhet och isolering ger. Det är glädjande att vi nu kan återöppna, om än i mindre skala, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Scheman för de olika aktiviteterna och hur man anmäler sig till dessa, finns på stadens webbplats under Aktiv senior. Det går också att kontakta mötesplats centrums personal med frågor på telefon 08-731 31 94.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *