Momssmäll för IFK Lidingö Fotboll och Arena AB

IFK Lidingö Fotboll/Arena AB får inte göra momsavdrag.
Stad & Politik25 juni 2019 kl 06.30

IFK Lidingö fotboll har åkt på en skattesmäll för 2016 och 2017. Skatteverket har beslutat att fotbollsklubben och dess bolag IFK Lidingö Arena AB inte får göra avdrag för moms. Skatteverket vill ha nästan 900 000 kr tillbaka för avdragen moms, ränta och skattetillägg. Kommunstyrelsen har beslutat att staden ska gå i borgen för ett lån på 1,2 miljoner kr med en amortering av hela beloppet på längst fem år.

Tidigare hade IFK Lidingö FK sitt kansli i Elverket, men staden sa upp avtalet 2013. Enligt IFK Lidingö FK gjordes uppsägningen olovligen. Som kompensation för det misstaget lovade staden att gå i borgen för den nya kanslibyggnad där klubben idag har sitt kansli. När IFK Lidingö Fotboll byggde den nya kansli- och läktarbyggnaden på Lidingövallen 2014 ville man göra avdrag för moms. Enligt IFK Lidingö FK:s skrivelse till staden hade Skatteverket tidigare godkänt avdragsrätt för moms.

För att kunna göra momsavdrag bildade IFK Lidingö FK ett dotterbolag, IFK Lidingö Arena AB. Det är aktiebolaget som hyr anläggningen från föreningen och betalar moms på hyran. Föreningen är registrerad för frivillig moms för att kunna ta ut moms av bolaget men då också få återbetalt den moms som föreningen betalar på sina kostnader.

Tidigare grönt ljus
Ovanstående konstruktion är inte helt ovanlig bland idrottsföreningar runt om i landet. Vid större investeringar är kostnaderna för moms inte oväsentliga. Skatteverket gav grönt ljus för upplägget med en förening som hyr ut till ett helägt bolag. 2016 ändrade Skatteverket dock synen på att använda arenabolag för att kunna göra avdrag för moms. 2018 gjorde verket en revision av Lidingöföreningen där bland annat momsfrågan diskuterades. Efter revisionen återkom Skatteverket med ett förslag till beslut vilket skulle innebära att verket underkänner föreningens konstruktion.

Nu befarar IFK Lidingö Fotboll och dess bolag IFK Lidingö Arena AB att de tvingas återbetala cirka 420 000 kr per år fram till 2023, vilket totalt innebär en återbetalning av cirka 4 miljoner kr av det ursprungliga avdraget på 5 miljoner kr. Föreningen befarar att man inte kommer att kunna ”spara” fram så mycket pengar ur sin verksamhet. Skatteverkets nya inställning kan också komma att påverka framtiden för övriga idrottsföreningar på ön som själva ska äga och finansiera sina anläggningar.

Borgen för 1,2 miljoner
Vid sitt möte den 3 juni i år beslöt kommunstyrelsen att bevilja IFK Lidingö FK borgen för högst 1,2 miljoner kr i lån med en amortering på hela beloppet på längst fem år.

Patrik Sandström (MP), oppositionsledare, lade ett särskilt yttrande angående stadens stöd till föreningslivet:
– Staden bör skyndsamt ta fram en policy vad gäller ekonomiskt stöd till föreningslivet. Dagens lapptäcke av avtal och borgensåtaganden kombinerat med bidrag, bör ersättas av en tydligare inriktning av fördelning av kostnader mellan kommunen och föreningarna. Målet måste vara att föreningarna kan planera sin verksamhet långsiktigt. Fördelningen av stöd ska också utformas så att det upplevs som rättvist, skriver han bland annat i sitt yttrande.

Staden har sedan tidigare borgensåtaganden gentemot IFK Lidingö FK på sammanlagt 24,4 miljoner kr för byggandet av kansli- och läktarbyggnaden vid Vallen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *