Möjligt att riva och ersätta Tindrahuset

Stad & Politik1 oktober 2021 kl 04.31

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt på tisdagskvällens nämndmöte att det ska finnas möjlighet att låta riva huset som i folkmun kallas Tindrahuset och bygga ett nytt på platsen.

Villan uppfördes 1921 och syns från Lidingö centrum och Lejonvägen. Den har på senare år inrymt ett kafé - det var det som hette Tindra - men står i dag tom och är förfallen, vandaliserad och brandskadad.

Fastighetsägaren har vid ett flertal tillfällen ansökt om att få riva huset, men eftersom villan bedöms som kulturhistoriskt värdefull har staden velat att den i stället bevaras och restaureras. Dock är huset nu i så pass dåligt skick att miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att ett alternativ kan vara att det rivs och ersätts med en ny byggnad. I så fall ska den nya ersättningsbyggnaden ha ett utseende som liknar den gamla.

Nämnden beslöt också att det kan ges möjlighet att uppföra två nya friliggande enbostadshus på fastigheten bredvid dagens villa. Även de byggnaderna behöver då byggas i klassisk stil så att de passar väl in i den kulturhistoriska miljön från tidigt 1900-tal.

Staden vill därtill förse den närliggande kontorsbyggnaden i rött tegel på Lejonvägen - där Lidingö tidning låg - med rivningsförbud. Kontorsbyggnaden från 1954-56 har kulturhistoriska värden och är redan i dag skyddad med varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.

Detaljplanen för fastigheterna är planerad att sändas ut på samråd i höst eller vinter. Planhandlingarna kommer då att publiceras på stadens hemsida, och under samrådet får myndigheter och Lidingöbor möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Mer om tidplan och detaljplanen för Tindra här.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *