Moderaterna riskerar att förlora sin ledande roll

Debatt26 mars 2019 kl 06.586 8

Kritiken som riktas mot miljö- och stadsbyggnadsnämndens Fredrik Vinstock, för hans sätt att leda verksamheten och för bristande rättssäkerhet i bygglovsärenden är allvarlig. Problemen har blivit så omfattande att skyddsombudet har krävt att stadsdirektören genomför arbetsmiljöåtgärder.
 
Fredrik Vinstock själv vägrar att svara på medias frågor medan moderaternas gruppledare Anna-Britta Bergman säger att man har fortsatt förtroende för Vinstock Men om man läser rapporten visar det sig att 23 av 29 tjänstemän beskriver att de har svårigheter med att samarbeta med Fredrik Vinstock och att handläggningen av ärenden inte är rättssäker. Detta är mycket allvarligt. Låt mig ge några exempel:
 
”Det känns inte som att alla är lika inför lagen, enligt honom. Han uttrycker sig plumpt om enskilda fastighetsägare som ”ska tröttas ut så att de säljer eller flyttar och ” Han ska inte få bygga ett skit till” Han känns jävig i ärenden.”
 
”Det känns dessutom väldigt olustigt när det kommer önskemål om att tjänstemännen ska bortse från lagstiftning i sin tjänsteutövning”
 
”I min roll som tjänsteman måste jag dessutom konstant försvara mig mot berättigad kritik från Lidingöborna vars bygglovsansökningar inte blir beviljade för att ordföranden vill detaljstyra utformningen”
 
”Fredrik har ända sedan tillträdet försökt politisera förvaltningen, främst bygglovsprövningen. Dessa ständiga påtryckningar vid pågående granskningar av ärenden samt beredningar inför nämnd gör att man inte finner arbetet meningsfullt. Vad är alarmerande är att han i dessa fall, på egen hand, försöker få oss att ändra våra bedömningar i tjänsteskrivelser så att ingen i nämnden ska veta hur kontoret egentligen bedömer olika frågor”

 
Att skylla på tjänstemännen är inte bara fegt, det är direkt ohederligt. Min bestämda uppfattning efter 30 år i kommunalpolitiken är att vi genomgående har kompetenta och lojala tjänstemän som efter bästa förmåga genomför de beslut som politikerna tar. Det finns ingen obstruktion mot politikens inriktning, däremot en ambition att beslut ska vara korrekta och lagenliga.
 
Tjänstemännens roll är bl.a. att informera de politiska beslutsfattarna om regelverk och även ge sin professionella syn på vad som är lämpligt i olika sammanhang. En klok politiker lyssnar på tjänstemännen innan man fattar beslut. Ofta tar man till sig deras synpunkter men ibland landar man i en annan slutsats. Det är helt i sin ordning, men man sätter inte munkavle på tjänstemännen och man försöker heller inte undanhålla fakta från andra politiker eller berörda medborgare.
 
Byggpolitikens inriktning fastställs genom översiktsplanen och detaljplaner, vilka alltid beslutas av politiker. Bygglov däremot ska vara rättssäkra och korrekt beslutade utifrån gällande lagstiftning och aktuell detaljplan. I vilken utsträckning dessa ska beslutas av tjänstemän på delegation eller av nämndens politiker är en bedömningsfråga, men de ska inte vara föremål för personligt tyckande från nämndens ordförande.
 
Moderaterna gjorde sitt sämsta lokalval någonsin i höstas efter att just ha lanserat en ny byggpolitik. Därefter följde arvodesskandalen och nu har Fredrik Vinstocks egenmäktiga agerande gått så långt att skyddsombudet sett sig föranlåten att ingripa. Men den politiska ledningen med Anna-Britta Bergman och Daniel Källenfors i spetsen väljer att sopa problemen under mattan. Denna tondövhet är alarmerande och om inget görs är risken stor att Moderaterna framöver förlorar sin roll som ledande parti på ön. 
 
Jag är mycket orolig för Moderaternas utveckling på Lidingö den senaste tiden och det är hög tid att den lokala partiföreningen agerar. Men värst av allt är om personalen far illa och lidingöbor inte får de bygglov de har rätt till för att myndighetsutövningen inte är rättssäker.

Paul Lindquist
Kommunstyrelsens ordförande (M) 2003-14

Kommentarer

 1. Paul har säkert rätt i frågan, men genom att blanda in förlusten i det senaste valet (och en sannolikt felaktig analys av den) så flyttar han fokus från frågan. Istället visar Paul Lindquist skrämmande brist på självkritik.

  Visst är situationen på Stadsbyggnadskontoret oroande och arvodesskandalen är katastrof. Partiet måste ta detta på allvar.

  Men det är främst Pauls fel att M tappat så mycket senaste åren. Arvodesskandalen är bara fortsättning på kulturen som funnits med Annas dubbla jobb, parallella jobb i EU och andra platser. Det var tänkt att fastigheter ägda av partimedlemmar skulle få prioritet i Centrum planerna (och få tillstånd att bli högre). Miljonrullning för konsultkostnader i samband med Centrum planer, fusk med samrådet, spårvägshallar, snabbcykelväg (främsta orsaken till förlorade mandat senaste valet), interna bråk och den fullständigt odemokratiska tillsättningen av KSO förra gången.

  Mycket av detta är Pauls fel. Och nu fortsätter det interna bråken tyvärr. Trist 🙁

 2. Är verkligen Paul Lindquist rätt man att kasta sten ? Han är ansvarig för beslut som varit djupt olyckliga för Lidingö. Det började med Iranska Ambassaden. Sedan kom stoppet för Södra Huvudleden som låg bakom satsningen på Lidingöbanan, spårvagnshallarna och Dalenum. Lindquist försökte att förpassa friidrotten till Bosön för att odla sin passion för tennis på Lidingövallen. Nu har han fått sin förskräckliga tennishangar där som verkligen skulle passa för ett Lidingötåg och verkar vara ritad av samma arkitekt !!!!

  Då det gäller byggverksamheten så är Dalenum , bygglådorna och snabbcykelbanan på halva Norra Kungsvägen bevis på att kommunens tjänstemän misslett politikerna och försökt verkställa Regeringens dekret utan att tänka på anpassningen och det bästa för att bevara Lidingös särart. Lindqvist får ta på sig ansvaret för att det inte på lång tid blir några Stockholmståg i våra hallar och ihopkopplingen med Stockholms spårvagnsnät.

  Då det gäller situationen efter valet så har också jag kritik mot Källenfors. Ambitionen hos moderaterna var att stoppa direktiv från Regeringen som inte var bra för Lidingö.
  Min käpphäst var polisen och han tog till sig alla varningar från mej och mitt kvalificerade nätverk att inte upprepa det tidigare misstaget att acceptera polisens förslag till samarbetsavtal utan att dokumentera sina krav. Nu skrev Källenfors på avtalet ändå och var oklok nog att i efterhand påstå att de funderat på att vägra att skriva på. Inför valet försäkrade kommunalråden att nu skulle all kraft sättas på att ta bort trängselskatten för att lämna bilpassagerare i Ropsten. Nu meddelade Källenfors att de inte tänker driva det kravet. Inga politiker har nappat på mitt förslag att under byggtiden för lilla Lidingöbron göra en provisorisk infartsparkering på gräsytan mitt emot upplagsplanen för brobygget. Det kostar nästan ingenting och många skulle lämna bilarna där och spara pengar och besvär på att promenera till Ropsten !!!!!

  Då det gäller Söderås får politiker, tjänstemän och jurister bära ansvaret för den löjeväckande hanteringen som fortfarande inte lett till något konkret resultat. Där hade Fredrik Vinstock en stark ambition att visa handlingskraft.

  Tyvärr Lindquist är du lika ansvarig för misstag som dem som du nu kritiserar. Du stiger också av från Landstinget som skulle ha genomfört bygget och sammankopplingen med Lidingöbanan. Om Lidingöbanan skrotats, södra huvudleden byggts och vi själva betalt tunnelbanebro till Lidingö Centrum hade det blivit den optimala lösningen för Lidingö !

 3. Paul Lindquist. Jag har några förslag på saker som borde oroa dig mer än detta. Exempelvis det faktum att partiets väljarstöd under din ledning fullkomligt raserades. När du tillträdde hade moderaterna ett enormt väljarstöd på Lidingö. Bakom dig lämnade du ett fullkomligt sönderslaget parti med ett kraftigt minskat väljarstöd som kommer ta lång tid att reparera. Du kan också oroa dig för din och dina kollegors hantering av Nya Karolinska. Hanteringen kring det har sänkt moderaterna i hela landet. Men nog om dig och det.

  Du indikerar i ditt debattinlägg två saker:

  1, Att byggpolitiken styrs genom personligt tyckande från nämndens ordförande.

  2, Att myndighetsutövningen gällande bygglov inte är rättssäker.

  Jag hoppas att en erfaren politiker som du har kött på benen när du indikerar ovanstående. Mina två tydliga frågor till dig är därför:

  1, Vilket specifikt beslut inom byggpolitiken har tagits inom ramen av nämndordförandens personliga tyckande?

  2, Vilket specifikt bygglov menar du inte har handletts rättssäkert? Återkom med ett diarienummer så kan vi alla analysera processen och bedöma om något har skötts rättsosäkert.

  För det är väl inte så att en erfaren politiker som du trummar ett budskap utan att ha kontrollerat fakta och ha torrt på fötterna?

 4. En hel del regler som gäller bygglov är mjuka och speciellt när det har med utformningen att göra, t.ex. vad som passar in i ett område eller inte. När jag själv satt som ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden var det ganska ofta jag och andra politiker inte höll med tjänstemännen om dessa tolkningar.

  En bostadsrättsförening (höghus, vanliga, relativt moderna flerfamiljshus) som ville bygga inglasade balkonger, en annan som ville byta sina träfönster till aluminium (som såg precis ut som träfönstren). Politikerna ville säga ja, men tjänstemännen ville säga nej, eftersom det var så viktigt att bevara karaktären på husen enligt tjänstemännen. Men ofta när det kommer till gamla fina områden med sekelskifteshus, där det uttryckligen står att man ska ta hänsyn till att områdes karaktär när man bygger nytt – där tycker tjänstemännen att man klämma in moderna byggnader som totalt inte passar in. Frågar man dem hur de tänker att det nya ska hjälpa till att bevara det gamla områdets karaktär, svarar det att det är viktigt med ”årsringar”. Trots att de är utbildade på området verkar de inte kunna skilja på ring och prick. Hur ett nytt modern hus i ”kubstil”, bland femtio äldre sekelskifteshus kan bli en ring har jag aldrig förstått. Ett enda sådant hus i ett gammalt område kan däremot förstöra karaktären på hela området. Helt udda och felplacerat.
  Andra fall när politikerna inte har varit överens med tjänstemännen har varit när vissa lidingöbor tänjt på lagen och trixat hit och dit, så att det varit helt uppenbart att de försöker göra något som strider mot detaljplanens syfte. Där kan man försöka förstå vad som var syftet med detaljplanen och fatta beslut efter det när man bedömer bygglovet. Eller så kan man hålla sig strikt till att bara läsa rad för rad och släppa igenom vad som helst. Politikerna har ofta i dessa fall försökt tolka vad som faktiskt har varit syftet med detaljplanen, t.ex. genom att jämföra med andra hus i området. Sen har vi regler som säger att grannar ska få tycka till. Det är många saker att ta hänsyn till och som ska vägas in i ett beslut.
  Ett annat exempel är Hersby gymnasium, där jag sett förskräckliga förslag om att bygga ut och förstöra den fina gamla byggnaden med moderna glaspåhäng. Det är det som är problemet med tjänstemännen. De verkar ha något emot fina gamla byggnader. De säger nej till att bygga inglasade balkonger, som knappt syns från vägen, på moderna rektangulära höghus. Men de säger ja till ett modernt fult glaspåhäng på en fin gammal skolbyggnad. Tack och lov har vi nya starka politiker som säger stopp för dessa smaklösa exploateringar.

  Vad gäller M’s dåliga val beror det knappast på de som precis tillträtt. M gjorde ett dåligt val i hela Sverige och vad gäller Lidingö håller jag helt med Anders Wennberg att lidingöborna inte glömt skandalerna som Paul L och Anna RK ligger bakom. De slösade bort över 30 miljoner på att planera ett nytt Lidingö C som få lidingöbor ville ha. Hittills har dessa 30 miljoner (eller mer…) varit pengar i sjön. Under Pauls tid lades Gångsätra gymnasium ned och det kostade sen många, många fler miljoner än vad som presenterades i beslutsunderlaget. Det har inte heller lidingöborna glömt. Idrottsanläggningarna har varit eftersatta och det har varit totalt rörigt hur samarbetet mellan staden och föreningarna skötts. Nu satsar man på idrotten, bygger en simhall, effektiviserar förvaltningar och driver igenom en byggpolitik som utvecklar Lidingö varsamt och mycket annat som kommer att gynna lidingöborna. Men det kommer inte att gå på några månader och det är säkert en del tjänstemän som inte kommer att gilla att saker görs annorlunda. Det viktiga är att förstå att det finns flera sidor av ett mynt och långt från allt kommer fram i journalisters presentationer av olika händelser.

 5. Tack alla tre för att vi tillsammans har kunnat ge en klar belysning av hur saker och ting gått till och vad som är orsak till krisen. I en artikel på Lidingösidan för 3 år sedan ifrågasatte jag hur man på Västerkroken kunde få bygga två supermoderna jättevillor med vinklar ,vrår och olika nivåer varav det ena bebyggde i stort sett varje meter av tomten med pool,relax,växthus och annat i en absurd blandning. De två ursprungshusen är två fantastiskt vackra, kulturmärkta hus från början av 1900-talet. Det gula huset hade gått i arv och ägarna försökte förtvivlat att stoppa det absurda bygget intill men det var hopplöst och de blev verkligen knäckta och orkade inte fullfölja. Åk och titta får ni se resultatet !

  Jag tog också upp bygglådorna på Makrillvägen och Antilopvägen. Där har man i ett gammalt område med stora tomter på den gamla kemtvättomten klämt in tre parhus och tre Attefallshus. Då närmast berörda granne också ville bygga ett Attefallshus intill det som låg nära tomtgränsen och där man höjt upp huset med en meter mer än byggnadslovet, blev det avslag p.g.a. en gammal detaljplan. Flera av husen har redan bytt ägare och det stora och omtalade vita och moderna huset är till salu !

  Då jag ifrågasatte alla dessa nybyggen och framför allt husen på Västerkroken fick jag till svar av Mia Lindstedt att det var ingen mening att försöka stoppa dessa byggen eftersom de följde normer om förtätning och skulle godkännas i högre instans.
  Med hela den bakgrund som tecknats här har jag full förståelse för att de moderata politikerna försöker att ändra på tjänstemännens synsätt och tolkningar. Jag kan absolut inte acceptera att de citat som Lindquist angett ovan skulle vara någon grund för att avsätta Fredrik Vinstock. Uppenbarligen har han inte samma byråkratiska framtoning och vokabulär som stelbenta tjänstemän men det får absolut inte vara en anledning att få bort honom. Fokusera istället på problemen som redovisats här !

 6. Tack Pia för din beskrivning om hur det går till i Nämnden. Jag förstår att det kan vara svårt för Stadsbyggnadskontoret att acceptera och anpassa sig efter en ny politisk vilja. Kanske kan det till och med vara så att det behövs färre tjänstemän om byggambitionerna blivit mindre? Är det inte så att en del planer, till exempel snabbcykelvägen, var tjänstemannadriven och inte politisk vilja – i sådant fall kan det behövas att tjänstemännen också bättre följer den politiska viljan.

  Troligtvis är det två sidor till storyn och båda måste gå den andra till mötes, med fokus på att leverera den viljan som väljarna och Lidingö borna röstat fram.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *