Moderaterna prioriterar ökad kvalitet i förskolan och skolan i budgeten för 2022

Debatt29 november 2021 kl 03.43


Lidingös skolor rankas bland de bästa i hela landet. Lika självklart som det är för oss att känna stolthet och tacksamhet för alla duktiga lärare, rektorer och annan personal samt elever som gör detta möjligt, lika självklart är det att hela tiden fortsätta utveckla och styra våra förskolor och skolor till att bli ännu bättre. I budgeten för 2022 prioriterar vi bland annat att möjliggöra både för vidareutbildning, löneökningar och fler idrottstimmar. 

Vi i majoriteten föreslår att skolpengen kraftigt höjs både för förskola och grundskola. Höjningen överstiger SKRs prognoser för pris- och löneökningar, vilket skapar utrymme till särskilda satsningar.

Alla Lidingöföräldrar ska kunna känna sig trygga med att lämna sina barn på våra förskolor, och veta att verksamheten håller hög kvalitet. För att ytterligare öka tryggheten och kvalitén i förskolan vill vi öka andelen behöriga förskollärare, möjliggöra för vår befintliga personal att vidareutbilda sig samt höja lönerna för våra bästa lärare.

Vår ambition med satsningen på grundskolan är att ge förutsättningar för våra grundskolor att erbjuda konkurrenskraftiga löner, så att vi både kan rekrytera och behålla de bästa lärarna och skolledarna i regionen över en längre tid. Våra skolor har historiskt haft en bra struktur för hur man stödjer elever som har haft utmaningar inom vissa ämnen och vi ser nu fram emot arbetet med att också tillämpa handlingsplanen för särskilt begåvade elever under nästa år. För oss är det viktigt att varje elev möts av utmaningar på rätt nivå och att våra skolor och elever får förutsättningar att fortsätta leverera de högsta betygsresultaten i landet.

Skolidrotten blir allt viktigare i gymnasiet, eftersom många ungdomar börjar trappa ned på idrottandet i tonårsåldern. Denna trend är problematisk då nästan all forskning visar att fysisk aktivitet både stärker inlärningsförmågan och förbättrar den psykiska och fysiska hälsan. Därför kommer vi dubblera antalet idrottstillfällen varje vecka under nästa år för eleverna i år ett och två på Hersby Gymnasium. Eleverna ska även få ta del av pilotprojektet Bwell, livsstilstester riktade mot ungdomar i denna åldersgrupp. Detta är ett viktigt projekt för att börja i rätt ände med elevernas hälsa och välmående, och förebygga vad som annars kan bli problem.

Vi moderater är glada över att vi kan ge stora och nödvändiga tillskott till skolan och förskolan för 2022. Genom att hålla ordning och reda i stadens ekonomi och prioritera just välfärdens kärnverksamheter blir detta möjligt. Vår ambition nu är att dessa medel ska kunna användas så nära barnen som möjligt, då vi menar att det är där som pengarna ger störst effekt och skapar mest nytta. Med denna budget kan vi ge våra skolor förutsättningarna att fortsätta erbjuda Lidingös barn och ungdomar en förstklassig utbildning.

Erik Centerlind (M), vice ordförande Utbildningsnämnden
Carl Östring (M), ledamot Utbildningsnämnden
Anna-Carin Pehrson (M), ledamot Utbildningsnämnden
Tinne Loveman (M), ledamot Utbildningsnämnden
Fredric Westerdahl (M), ersättare Utbildningsnämnden
Johan Mähler (M), ersättare Utbildningsnämnden
Nathan Glückman (M), ersättare Utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *