M: Moderat ideologi på Lidingö

Daniel Källenfors och Carl-Johan Gestrup.
Stad & Politik5 september 2022 kl 12.122

Moderat ideologi är utgångspunkten för vår politik. På lokal nivå syns vår ideologi på skilda områden.

Valfrihet är ett nyckelord i den kommunala verksamheten. Att välja skola, äldrevård eller hälsocentral är idag lika naturligt som att välja var man handlar, går på gym eller på restaurang. I valfriheten ligger tilltron till att den enskilde är rätt person att utifrån sina behov och förutsättningar fatta sådana beslut. Motsatsen är begränsningar som mer eller mindre kan få karaktären av förmynderi.  

Arbetslinjen är ett annat nyckelbegrepp för moderat ideologi. Välfärdssamhället bärs upp av att så många som möjligt i arbetsför ålder försörjer sig själva och sin familj. Ekonomiska bidrag ska inte konkurrera med lön för arbete. Men arbete är mer än så – egen försörjning ger värdighet och stolthet inför sig själv och andra. Därför handlar arbetslinjen lika mycket om medmänsklighet som om ekonomi.   

Människans frihet och de gemenskaper som ger våra liv innehåll, är grunden för det fria samhällets mångsidighet och stabilitet. Tillsammans med tron på individens okränkbara värde utgör det den liberalkonservativa tradition som Moderaterna verkar inom.

Grunden för Sveriges och Lidingös välstånd är en växande marknadsekonomi, baserad på enskilt ägande och demokratiska rättsprinciper. 

Det goda samhället ger varje människa frihet att välja väg i livet. Med dessa möjligheter kommer också ett personligt ansvar för gjorda val. Men individen är samtidigt garanterad att inte lämnas åt sitt öde. Det ska alltid finnas en väg tillbaka för den som misslyckats eller drabbats av olycka.

Med den offentliga välfärden kommer en förväntan om ömsesidighet – rättigheter och skyldigheter. Människor förutsätts efter bästa förmåga ta ansvar för sitt eget och de närmastes välbefinnande. Det är genom att själv äga sin arbetskraft som människan är fri. Politiken behöver gränser. Varje skattekrona är en begränsning för den enskilde, därför är låg skatt en viktig frihetsfråga. 

Moderaternas liberalkonservativa grund har skapat ett gott samhälle på Lidingö. Där människan har möjlighet att forma sitt öde finns också frihet. Med populistisk principlöshet eller en socialistisk människosyn som gör människan till en kugge i ett maskineri riskeras denna grund. 

Låt i stället liberalkonservativa värden fortsatt gälla på Lidingö.

Carl-Johan Gestrup (M), Ledamot kommunfullmäktige Lidingö
Daniel Källenfors (M), Kommunstyrelsens ordförande Lidingö

Kommentarer

  1. Allmän uppsträckning för alla M! Kanske skulle kommit tidigare. Jag vet att Gestrup skrivit artiklar här tidigare. Alltid lika välformulerade och nu är det allvar. Vad man kan önska sig är en ursäkt från Källenfors. Alla gör vi fel och alla kan vi be om ursäkt..

  2. Fina ord som inte alltid stämmer med verkligheten ni skapat.

    Valfrihet ex. Ni tog bort saltsopning av cykelvägar, då begränsades valfriheten i hur man tar sig till jobbet för många. En valfrihet som är självklar i många andra kommuner.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *