Mobilitet och trygghet viktigast under 2020

25 procent av all gatubelysning på Lidingö har LED-lampor. Under nästa år kommer man att byta fler.
Stad & Politik15 oktober 2019 kl 07.181

Teknik- och fastighetsnämnden har antagit en budget för 2020 som lägger extra fokus på två områden, bättre framkomlighet och mobilitet för alla trafikslag samt ökad trygghet genom förbättrat underhåll och nolltolerans mot klotter och skadegörelse.

Under 2020 kommer Lidingö stad att rusta upp bron över Bodalsvägen och fortsätta det strategiska underhållsarbetet av Lidingös vägar, som Lidingö stads revisorer gav fin kritik under våren 2019 i en granskningsrapport. Dessutom kommer arbetet med Lilla Lidingöbron fortskrida med fokus på att hitta en bra lösning i Ropsten för Lidingöbanan.

Carl-Johan Schiller (KD) ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden. Foto: Therese Andersson.

– Lidingömajoriteten har varit tydliga med att Lidingöborna ska kunna ta sig fram tryggt, smidigt och miljövänligt. Vi anser att alla trafikslag behövs och utgår från att bilen även fortsatt kommer att svara för en betydelsefull del av transportbehovet. Därför är det viktigt med bra underhåll av våra vägar, men även få till bra lösningar för kollektivtrafiken på ön, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande för Teknik- och fastighetsnämnden.

Underhållet av växtligheten på Lidingö är något som berör många medborgare och budgeten för att åtgärda klotter och skadegörelse har ökat de senaste åren för att kunna åtgärda saker snabbare. Dessutom byter Lidingö stad ut öns belysning successivt till LED-armaturer för att säkerställa ökad trygghet och minskad energiförbrukning. Hittills är cirka 25 procent av alla armaturer utbytta.

– Lidingö är en trygg stad, men det finns platser på ön som kan upplevas som otrygga på grund av dålig belysning, täta och höga buskage samt skadegörelse och klotter. Vi har nolltolerans på Lidingö mot klotter och har därför en åtgärdsgaranti inom 24 timmar på vardagar. När det gäller belysning, växtlighet och skadegörelse genomför vi regelbundet trygghetsvandringar för att lokalisera otrygga miljöer och åtgärda dem, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden.

Pressmeddelande från
Lidingömajoriteten

Kommentarer

  1. Dålig snö- och isröjning är inte tryggt för oss billösa 50 % på Ön.

    Låt flyktingarna handskotta trottoarer.

    Pensionär med balanssvårigheter

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *