Arbetslösheten sjunker på ön

Illustration: Pixabay
Lidingö20 augusti 2021 kl 04.15

Ny statistik från arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet på Lidingö. Arbetslösheten sjunker även i hela Stockholms län. 

En total arbetslöshet på 5,1 procent rapporterades in på Lidingö under juli månad. I jämförelse med samma period förra året är det en minskning med -1,1 procentenheter. Sett till antalet personer innebär det att 1 155 av 22 647 invånare i åldrarna 16 till 64 år va inskrivna som arbetssökande på Lidingö - 247 personer färre än juli ifjol. Arbetslösheten på Lidingö är sedan innan längre än snittet i hela Stockholms län, där arbetslösheten ligger på 7,7 procent. 

Arbetslösheten är lägre på Lidingö än snittet i Stockholms län. Den blå kurvan visar arbetslösheten på Lidingö och den grå visar arbetslösheten i Stockholms län. Diagram: Arbetsförmedlingen. Källa: Newsworthy

Arbetslösheten sjunker betydligt bland utlandsfödda 
Bland utlandsfödda på Lidingö var arbetslösheten under juli månad på 11,1 procent, det är 2,5 procentenheter färre än vid samma period förra året, och 97 personer färre. Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och resterande befolkning sjunker också på Lidingö med -1,4 procentenheter i jämförelse med samma tid ifjol. 

Ungdomsarbetslösheten minskar 
Likt den totala arbetslösheten sjunker också arbetslösheten bland unga med -1,8 procentenheter på Lidingö. I juli 2021 var 4,6 procent av 18-24 åringarna på ön inskrivna som arbetssökande, det motsvarar 91 personer. På ett års sikt har antalet inskrivna i åldersgruppen minskat med 35 personer. Den totala arbetslösheten bland unga är lägre på Lidingö än i Stockholms län som helhet, och mellan kommunen och länet skiljer det 4,5 procentenheter. 
Arbetslösheten är större bland unga än bland äldre på Lidingö. Den gröna kurvan visar arbetslösheten i åldrarna 18-24, den grå visar den totala arbetslösheten på Lidingö. Diagram: Arbetsförmedlingen. Källa: Newsworthy

Källa: Newsworthy

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *