Miljöpartiet måste börja förstå konsekvenserna av sin egen politik

Debatt21 oktober 2021 kl 04.322

Jag välkomnar att Miljöpartiet uppmärksammar mitt Facebook-inlägg som tar upp det högaktuella problemet med att enbart bygga ut vindkraft och lägga ner fullt fungerande och säker kärnkraft.

Först och främst vill jag sätta regeringens och Miljöpartiets utbyggnadsplaner i relation till rim och reson. Den rödgröna regeringen har som mål att vindkraften ska byggas ut till att producera 100 terawattimmar (TWh) senast år 2040, varav 80 TWh ska vara landbaserad och 20 TWh havsbaserad.

Miljöpartiet vill gå betydligt längre än så. Miljöpartiet har ett eget mål om att enbart den havsbaserade vindkraften ska byggas ut till att kunna producera 90 TWh. Det motsvarar nästan dubbla mängden el som dagens kärnkraftverk producerar. Med den jämförelsen förstår gemene man att det kommer att krävas oändliga stålskogar runt om i landets havsmiljöer för att realisera Miljöpartiets ambitioner.

Miljöpartiets mål är också markant högre än vad berörda myndigheter anser ens är möjligt att rymma inom de utpekade områdena för vindkraft i sina havsplaner, och skulle därför ofrånkomligen behöva byggas även i kustzonen. I Stockholms läns fall innebär det skärgården. I kustzonen finns många andra intressen och vindkraftsetableringar skulle snabbt hamna i konflikt med dessa. Den rödgröna regeringen är naturligtvis väl medveten om detta och utreder just nu hur lokalbefolkningens makt ska urholkas genom inskränkningar i det kommunala vetot och hur Försvarsmakten ska kunna tvingas till kompromisser till förmån för vindkraften. 

För att ytterligare belysa orimligheten i Miljöpartiets mål kan det konstateras att den vindkraft som finns till havs idag, med alla de bekymmer den innebär för boende i dess närområde och påverkan på djurliv, producerar knappt 1 TWh. Det går knappt att föreställa sig de konflikter och missnöje bland boende längst med Sveriges kuster om en utbyggnad av 90 TWh havsbaserad vindkraft skulle bli verklighet. Det kan dock undvikas om kärnkraften tillåts vara kvar och tillsammans med vattenkraften fortsätta utgöra stommen i Sveriges elproduktion.

Miljöpartiet kanske inte själva förstår konsekvenserna av sin egen politik, men det är hög tid att lidingöborna och stockholmarna uppmärksammas på vad regeringens mål om ett 100% förnybart elsystem utan kärnkraft innebär i praktiken.

Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M)

Kommentarer

  1. Precis som jag sa i tidigare artikel – Moderaterna ”lobbar” för ny kärnkraft! Nu förklarar Källenfors bakgrunden till det. Vindkraften har flera nackdelar i form av ljud, utseende m.m. men vad är alternativet? Kärnkraft som kanske finns i drift om 20 år? Läget är akut NU med CO2 utsläppen som måste minskas drastiskt om vi skall undvika 2 graders uppvärmning med höjda vattennivåer på 1-2 meter. Tänk att man kan vara politiker på hög nivå och inte begripa vad som pågår! Alltför många har ett strutsbeteende ”jag vill inte vet” men det duger inte att förneka faktum om man är politiker! Ta ansvar!

  2. Svensk politik är förskräcklig. Rena lögner och bisarra uttalanden. Till råga på allt en total ovilja att besvara en rak fråga. Finns mycket att lära av Tyskland där man har en respektfull debatt, framhäver varandras fördelar och sedan putsar på marginalen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *