Miljöpartiet är ute och cyklar igen: En attack mot Lidingös kollektivtrafik

Debatt30 november 2023 kl 04.262

I den senaste attacken mot Lidingös kollektivtrafik drar vänsterstyret i Region Stockholm (S, C, MP med stöd av V), ner på turtätheten på flera busslinjer. Kollektivtrafiken är en livsnerv för många, och dess pålitlighet är avgörande. Tyvärr sviker vänsterstyret i Region Stockholm nu Lidingöborna utan att erbjuda adekvata alternativ. Tidigare har tvärförbindelser på ön dragits ner, och nu fortsätter försämringen. Lidingöborna förtjänar bättre. Kristdemokraterna vill inte dra ner på bussarnas turtäthet.


Trafikregionsråd Anton Fendert (MP) ger nu Lidingöborna en ovälkommen julklapp – en besvikelse inslagen i förväntningens skimrande papper. Miljöpartiet gick till val på sänkta avgifter och mer kollektivtrafik men levererar nu motsatsen. Att lägga ner hela busslinjer och hänvisa till redan överfulla bussar som alternativ är varken realistiskt eller ansvarsfullt. Det skapar inte bara kaos och otrygghet för resenärerna utan underminerar också själva syftet med kollektivtrafiken – att vara ett effektivt och hållbart transportsätt för alla.

Här är några av de linjer som vänsterstyret i Region Stockholm vill dra ner på:

 • Linje 203 Ropsten – Näset: Föreslås få förändrat utbud, med minskad turtäthet under högtrafik från ca 5 till 4 avgångar i timmen och i mellantrafik från ca 4 till 3 avgångar i timmen.
 • Linje 206 Ropsten – Högsätra – Larsberg: Föreslås få förändrat utbud under högtrafik, från ca 4 till 3 avgångar i timmen.
 • Linje 225 Ropsten – Sticklinge: Föreslås få förändrat utbud, med minskad turtäthet från ca 3 till 2 avgångar i timmen. Linjen trafikeras enbart i högtrafik.

Dessa förändringar kommer att skapa svårigheter och otrygghet för Lidingös invånare, särskilt för dem som är beroende av dessa förbindelser för att delta i arbetslivet, skolgången eller för att få vardagslogistiken att gå ihop. Lidingöborna förtjänar bättre. Kristdemokraterna vill inte dra ner på bussarnas turtäthet. I vår budget har vi valt att prioritera regionens kärnuppgifter och en god turtäthet på länets bussar inkluderas definitivt i detta.

Det är dags att vänsterstyret med Regionråd Anton Fendert (MP) i spetsen tänker om och ser över beslutet att dra ner på turtätheten på dessa busslinjer. Miljöpartiet är ute och cyklar på bekostnad av Lidingös invånare och deras välbefinnande. Det är hög tid för en ansvarsfull och lyhörd hantering av kollektivtrafikfrågorna på vår vackra ö.

Karl Henriksson (KD), gruppledare i Trafiknämnden Region Stockholm
Carl-Johan Schiller (KD), gruppledare Kristdemokraterna Lidingö

Kommentarer

 1. Centerpartiet Lidingö har skrivit på samma skrivelse till SL som alla andra partier i kommunen. På måndag kommer vi alla att skriva ett gemensamt remissvar till SL.
  Det är tråkigt när man försöker göra kommunal pajkastning av en fråga där 100% av partierna har fullständig enighet.
  Daniel Källenfors (m) gick ut förra gången med att han med hårt arbete lyckats förhandla till sig vårt stöd i denna fråga.
  Sanningen är att det inte finns ett enda parti på Lidingö som driver att man vill ha färre bussar – Det hela är en icke-fråga.

  Jag kommunicerar med Centerpartiets regionpolitiker rörande bussarna. De andra partierna gör samma sak.

  Det blir extra tråkigt när plötsligt de regionpolitiker brinner mest för kollektivtrafiken som själva velat minska regionens och SLs budget.
  Sent ska syndaren vakna, men det är positivt att alla partier på kommunal nivå står enade i den här frågan.

  Vi har bättre möjligheter att rädda busslinjerna (främst 221) om vi samarbetar och inte ägnar oss åt pajkastning.

  Gabor Sebastiani
  Gruppledare Centerpartiet Lidingö

 2. Konsekvenserna av försämrade busslinjer på Lidingö
  Ett exempel
  De som bor i Skärsätra som vill till Lidingö centrum måste ta bussen till Ropsten, byta till en buss
  som går till Lidingö Centrum.
  Bussarna ska sluta gå 20:30
  Alla har inte bil
  Äldre med dåliga knän med rullatorer även yngre drabbas
  Näringslivet i Centrum.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *