Miljonkostnader för vattenläckan

Lidingö6 januari 2019 kl 08.47

Nu har slutrapporten om förra årets vattenläcka kommit från teknik- och fastighetsförvaltningen. Kostnaderna för att reparera de trasiga rören beräknas till 6,8 miljoner kronor.

Reparationsarbetena började den 4 april 2018 och avslutades den 18 juni. Arbetet blev fördröjt med fyra veckor då man stötte på en oförutsedd händelse där en skarv mellan ny och gammal vattenledning fick göras om.

Den kulvert där vatten- och avloppsledningarna går, är 500 meter lång och så trång att en människa knappt kan ta sig igenom. Inne i kulverten består ledningarna av glasfiber. Att skarva en glasfiberledning är vanskligt då det kan innebära att den skadas och spricker. Om det inträffar skulle det innebära mycket stora skador. Därför valde man att lägga ett rör i röret, så kallad relining, och på så sätt förnya ledningarna för att undvika framtida problem.

Flera djupa schakt grävdes på Högsätra och Mosstorps gärden. Jorden på Mosstorps gärde är starkt förorenad och fick därför köras till deponi. Från det första schaktet på Mosstorp skickades cirka 400 ton förorenad jord iväg. Därefter grävdes ett hål till, men de jordmassorna användes senare att fylla igen det första schaktet. När sedan hål två skulle läggas igen, skrapades upp till 15 centimeter befintlig jord av och lades i hålet. Därefter köptes helt ny jord in och spreds ut över grönytan. Inte förrän i augusti efter den varma sommaren kunde man så nytt gräs. 

När arbetet med att laga ledningen var klart, fick vattnet stå på spolning i minst en vecka, detta för att säkerställa att inga föroreningar kommit med in i ledningarna från reparationsarbetena. Därefter togs ett vattenprov och inte förrän laboratoriet sagt okej togs ledningen i drift igen.

Staden har en förnyelsetakt på dricksvattenledningar på 125 år.  Lidingö stad har cirka 220 000 meter vattenledningar, men det görs ingen regelrätt inspektion av ledningarna föru

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *