Miljöarbetet en rejäl förbättring

Debatt25 maj 2022 kl 03.001

Lidingö har hamnat på plats 122 av 290 andra kommuner i Aktuell Hållbarhets mätning ”Sveriges miljö bästa kommuner”. Det är en rejäl förbättring från förgående år då vi hamnade på plats 212. Det är ett starkt erkännande för KDs miljöarbete i majoriteten, men vi är inte nöjda. Mer satsningar behöver göras inom miljöområdet. Vi Kristdemokrater på Lidingö går till val på att förbättra och utveckla miljön på Lidingö.

Under mandatperioden har Kristdemokraterna jobbat i majoriteten för att förbättra kommunens miljöarbete. Vi har bland annat tagit fram ett nytt miljöprogram och nya naturreservat ska inrättas.

Lidingös grönområden är en ovärderlig resurs och i mångt och mycket ett särdrag för vår ö. Det är viktigt att vi bevarar Lidingös natur för kommande generationer, och säkerställa vår gröna karaktär genom att utöka naturskyddsområdena. På detta sätt bevarar och skapar vi också goda miljöer med en biologisk mångfald.

Vi kristdemokrater anser även att någonting måste göras för Lidingös skräpiga kuster och natur. För detta krävs det att skräp i natur och vid vattnet plockas upp och tas hand om. För att rena Kyrkviken från föroreningar vill vi bygga nya dagvattendammar. Eftersom frågan om en natur fri från skräp och smuts, ligger i alla lidingöborsintresse ser vi positivt på alla de ideella och privata alternativen inom området miljö och hållbarhet. Bland annat tar Lidingös näringsliv ett stort ansvar.

Alla kommuner i Sverige behöver göra sitt i kampen mot klimatförändringar. Vi Kristdemokrater anser att Lidingö kommun måste bli bättre på det, och dra sitt strå till stacken. Vi vill att Lidingö ska vara en kommun där det är lätt för den enskilda att göra klimatsmarta val. Vi vill därför upplåta mark till byggandet av fler offentliga ladd stolpar i flerfamiljsområden och vid parkeringar på ön för att underlätta för Lidingöbor att införskaffa el-bil.

Vissa av kommunens fastigheter är idag utrustade med solceller, så att byggnaderna kan elektrifieras under solmånaderna med förnyelsebar energi. Vi Kristdemokrater anser att vi bör bygga ut solceller till vartenda lämpligt tak på ön.

Det kommer krävas mycket mer för att Lidingö ska fortsätta klättra i miljöarbetet men vi är glada över de insatser som hittills genomförts givit resultat.

Carl-Johan Schiller
kommunalråd KD

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *