Midsommarfirandet på Lidingö

Sommarhemmet i Skärsätra 1987 (strax innan det revs). Foto: Hembygdsföreningens bildarkiv.
Kåserier2 juli 2022 kl 04.07

Utdrag ur presentation om Skärsätra Sommarhemmet vid Skärsätra skola

"Bredvid Skärsätra skola låg fram till 1947 en mycket besökt nöjesplats för ungdomar, det så kallade Sommarhemmet. Det anlades vid 1900-talets början av IOGT och övergick senare i IFK Lidingös ägo. Här uppträdde på scenen celebriteter som Gösta Bernhard, Sigge Fürst och till och med Karl Gerhard. En ung sångerska från Västervik, Alice Nilsson, mera känd som Alice Babs, debuterade som scenartist sommaren 1939, just här vid Sommarhemmet. Det är sjävklart att sådana program lockade mycket folk hit. Och här lyssnade man till jazz och dansade. Själve landshövdingen var en gång härute och kontrollerade att allt gick städat till…"

Delar av utdraget från texten om Skärsätra kände jag inte till. Lite har jag hört, som att det röda trähuset, ’Fritids' en gång lär ha hetat Sommarhemmet. Och att det  legat  en dansbana, där idag fotbollsplanen finns, det stämmer. Jag var väl i treårsåldern och det var högsommar, kanske midsommar, då föräldrarna tog med mig dit. Det var mycket folk omkring banan men även uppe på dansgolvet och en stund beträdde även jag dansgolvet i sällskap av ett par ungdomar medan föräldrarna stod nedanför och såg på.

Även om det kan vara av intresse att få höra hur det kunde ha gått till förr, så är det ändå NUET som är det väsentliga; och att det nu finns en tradition att föra vidare. Lidingö har förändrats sedan 40-talet. Under sommarmånaderna stänger stora delar av Lidingö  igen.  Det händer att den som hade tänkt besöka någon sevärdhet och är kvar på ön hälsas ’Välkommen tillbaka någon gång i augusti’,  när skolorna börjar.

Det är både önskvärt och angeläget att midsommarfirandet på Lidingö kan återuppstå under ordnade former. Många lidingöbor,  barnfamiljer  såväl som många äldre, är kvar på ön sommartid.  Det åligger då främst kommunen att som huvudansvarig , att  Lidingöbornas behov av ett traditionellt midsommarfirande tillgodoses på samma sätt som i andra kommuner. Satsningar bör påbörjas redan nu för att midsommarfirandet på Lidingö kan återuppstå redan nästa sommar. Eller är tanken ”Men dom har ju alltid Skansen!"

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *