Mer solceller på gång till stadens anläggningar

Stad & Politik14 december 2023 kl 11.56

Solceller sätts nu på Torsviks och Käppala skolor och nästa år får flera anläggningar solpaneler. Staden planerar att utöka användningen av solenergi de kommande åren.

Staden har som mål att investera i solceller motsvarande en effekt på 500 kilowatt peak (kWp)* per år. I början av 2023 stod solenergi för cirka 2 procent av stadens totala elenergianvändning. Men den andelen ska öka de kommande åren. Det är framför allt på större anläggningar, som skolor och idrottshallar, som solceller installeras och gör mest skillnad.

—Vi har precis satt solpaneler på Torsviks förskola och Käppala skola och så snart som vädret tillåter det även på Torsviks idrottshall. Bara dessa installationer kommer att ge ungefär lika mycket el som normalt förbrukas av 20-30 villor, säger Anna-Britta Bergman (M), ordförande i fastighetsnämnden och kommunfullmäktige.

Under 2024 planeras installation av solceller på bland annat Bodals skola, Källängens skola och Christinaskolan. Året därpå kan stadshuset stå på tur och under 2026 finns planer på att installera solceller i Gångsätra, Högsätra och Skärsätra.

Stadig ökning

Med de nya anläggningarna inräknade kommer solceller stå för drygt 6 procent av stadens totala elenergianvändning i slutet av 2024. Effekten, mätt i kilowatt peak (kWp) beräknas bli dubbelt så hög jämfört med 2023. Och redan i slutet av 2025 förväntas solceller stå för 9 procent av stadens elenergianvändning.

—Vi installerar solceller framför allt på våra större anläggningar där vi kan göra stora kostnadsbesparingar. I slutet av 2026 räknar vi med att ha 13 solcellsanläggningar i drift, med en total effekt på 2 300 kWp, säger Anna-Britta Bergman.

Investering som betalar sig

Lidingö stad står för 40 procent av elförbrukningen på Lidingö. Att installera solceller är ett bra och effektivt sätt att sänka kostnader för energiförbrukningen och samtidigt bidra till en klimatsmart energiförsörjning. På kort sikt kan solpaneler vara en dyr investering, men efter cirka 10 år räknar staden med att en investering har betalat sig.

—Alla byggnader lämpar sig dock inte för solceller, till exempel av tekniska eller kulturhistoriska skäl, menar Anna-Britta Bergman. Men vi ser kontinuerligt över fler lämpliga byggnader som kan bli aktuella.

Ishallen först ut

Solceller, i form av solpaneler, finns sedan tidigare installerade på sex av stadens anläggningar: Exakt Arena, Siggebogården, Gångsätrahallen, Hersby gymnasiums matsal, Källängens idrottshall och Rudboda skola. Den allra första solcellsanläggningen installerades 2018 på Exakt arena.

—Där har vi kunnat se en besparing på cirka 200 000 kilowattimmar eller 300 000 kronor per år, jämfört med tidigare, säger Anna-Britta Bergman.

*Kilowatt peak, kWp. Toppeffekten för en solcellsanläggning anges ofta i kWp och är summan av effekten på alla solcellsmoduler som ingår i en anläggning vid ideala förhållanden.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *