Mer pengar till kvinnojouren Kerstin

Stad & Politik19 december 2019 kl 05.54

På gårdagens Omsorgs- och socialnämnd yrkade Lidingömajoriteten på att öka kvinnojouren Kerstins anslag för 2020 till 200 000 kr. Ökningen är på 50 000 kr och dessutom tecknas det nu ett avtal på tre år, vilket kommer skapa långsiktighet i arbetet för att motverka våld mot kvinnor. En enig nämnd ställde sig bakom yrkandet.

”Kvinnojouren Kerstin är en uppskattad verksamhet på Lidingö och de senaste månaderna har Lidingömajoriteten arbetat aktivt för att frigöra medel så att deras så viktiga verksamhet kan fortgå på ett tillfredsställande sätt.

Speciellt så här i juletid ökar våldet mot kvinnor och då är det viktigt att samhället är närvarande för de kvinnor som behöver hjälp. Lidingö stad ser kvinnojourens arbete som en viktig del av det breda trygghetsarbete som staden bedriver och hoppas att anslagsökningen med 50 000 kr kan säkerställa god kvalitet i deras verksamhet även framöver. Vi är också mycket positiva till att vi sluter ett treårigt avtal, vilket säkerställer ett långsiktigt samarbete mellan kvinnojouren Kerstin och Lidingö stad för att motverka våld mot kvinnor.”

I ett pressmeddelande skriver Centerpartiet att de reserverade sig 2016 mot att dra ner stödet till Kvinnojouren Kerstin enligt då nya riktlinjer. Sedan dess har de arbetat för att jouren ska få stärkt stöd och mer långsiktiga spelregler, senast i budgetförslaget för 2020. När majoriteten nu beslutat att stödet ska vara 200 000 kr så ställer sig Centern bakom det beslutet.

Christina Wahlström, ledamot i omsorgs- och socialnämnden säger:
”Kvinnojouren Kerstins arbete är så viktigt med det stöd till utsatta kvinnor de ger och även för deras våldsförebyggande arbete. Det är viktigt att staden stödjer denna ideella verksamhet. Därför är vi väldigt glada att en enig nämnd nu ger långsiktig finansiering på en högre nivå så de kan planera sin verksamhet för flera år framåt!”

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *