Mer krävs för en ändring av trängselskatten i Ropsten!

Motion i riksdagen om att göra det lättare för Lidingöborna att hämta och lämna i Ropsten.
Debatt8 oktober 2020 kl 05.576
Ida Drougge. Foto: Riksdagen.

Dagens trängselskattesystem är kontraproduktivt och missgynnar Lidingöbor som stannar i Ropsten för att parkera bilen eller släppa av passagerare vid tunnelbanan.

Som riksdagsledamot för Lidingö och Moderaterna har detta länge varit en självklar fråga för mig att driva i Riksdagen. Jag, samt två andra ledamöter (M och KD) har motionerat i frågan om trängselskatten i Ropsten. Att nu ytterligare tre riksdagsledamöter (C) ansluter sig är därför mycket välkommet. Som ett nästa steg har jag nu bjudit in riksdagsledamöter från Riksdagens samtliga partier till kaffe och studiebesök i Ropsten.

Under årens lopp har allt fler inkonsekvenser med trängselskatten uppdagats. Det är uppenbart att trängselskatten blivit ännu ett sätt för staten att beskatta Stockholmarna och Lidingöborna i synnerhet, snarare än ett sätt att minska trängsel och öka resandet med kollektivtrafiken.

Om målet hade varit att minska trängsel och utsläpp, borde situationen i Ropsten hanteras annorlunda, skatteintäkterna kunna gå till att bygga klart ringleden runt Stockholm och trängselskatten pausas helt och hållet nu under Corona, för att minska smittan. Inga andra kommuner i Stockholms län har tullen placerad på ett sådant sätt, att tillgången till och parkering vid tunnelbanan beskattas extra. I Göteborg har invånare i Backaområdet fått ett undantag liknande de vi skulle behöva i Ropsten.

Detta till trots har Socialdemokraterna och regeringen på rak fråga från Lidingö Stad, uttryckt ett totalt ointresse för att ändra trängselskatten i Ropsten. Att nu riksdagsledamöter från ett av regeringens stödpartier ansluter sig till Lidingömoderaternas linje är därför särskilt välkommet.

Men för att få till stånd en förändring krävs mer! Genom att bjuda in och informera ännu fler riksdagsledamöter om situationen i Ropsten, hoppas jag att ytterligare ledamöter kan sluta upp bakom en förändrad trängselskatt. För att nå politisk bredd och majoritet vore det såklart särskilt välkommet med ledamöter från L, S och SD.

Ida Drougge (M)
Riksdagsledamot Lidingö

Kommentarer

 1. Bra initiativ!
  För alla politiker som vill underlätta hämtandet och lämnandet i Ropsten borde detta vara en självklarhet, oavsett politisk färg.

 2. Hej Ida! Detta måste förändras! Jag har vidtalat riksdagsledamot i detta och du kommer att bli kontaktad inom kort! Bra initiativ!
  Iréne Borgenvik
  Gruppledare för SD Lidingö

 3. SD stoppar gladeligen trängselskatten i Ropsten
  Det gläder oss att Moderaternas riksdagsledamot Ida Drougge (M) tycks instämma i behovet av en östlig förbindelse samt erkänner den medföljande orättvisan som trängselskatten påtvingar Lidingöborna. Men vi ställer oss frågande till varför Drougge personligen, tillsammans med partikollegor röstade för en höjning av trängselskatten i riksdagen och sa nej till byggandet av den östliga förbindelsen både i Stockholms stad och i Lidingö kommun?

  Det är orimligt att Lidingöborna i dag blir påtvingade en trängselskatt varje gång de hämtar barnen med bilen vid Ropstens tunnelbanestation – ett val som för många är ofrånkomligt att göra när gångavstånd är långt och avgångarna med lidingöbanan är sparsamma under obekväma tider.

  Sverigedemokraterna har länge drivit på frågan om att bygga den östliga förbindelsen. Inte minst för att färdigställa ringleden runt Stockholm, men också för att förbättra vägnätet i regionen genom att korta restiderna för de som pendlar samt öka möjligheterna till utveckling av regionen med bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik. Tyvärr, har Moderaterna i såväl Region Stockholm som Stockholm Stad lagt ner sina röster i rädsla att reta upp miljöpartiet.

  Trängselskatten är en straffskatt för alla som saknar förutsättningen att åka kollektivt eller som är beroende av bilen för att få vardagspusslet eller familjelivet att gå ihop. Det är glädjande att Ida Drougge verkar vara positiva till bilåkandet – det välkomnar vi!

  Vi beredda att inte bara flytta trängselskatten från Ropstens tunnelbana, utan att även avskaffa den helt. Frågan är om Ida Drougge och Moderaterna är villiga att göra verklighet av sina ord, tillsammans med oss?

  Irene Borgenvik (SD)
  Gruppledare, Lidingö kommun
  Mikael Strandman riksdagsledamot

 4. Mycket bra initiativ. Trängselskatten blir ju helt inkonsekvent här. Att kunna hämta och lämna vid Ropsten, samt att ev kunna ställa bilen där för att åka vidare kommunalt, borde ju rimligen minska trängseln i stockholmstrafiken. Det hela borde ju dessutom vara väldigt lätt att ordna logistiskt.

 5. https://www.dn.se/sthlm/slutplankat-pa-bussarna-sl-skarper-reglerna/
  Nu chockar också SL oss Lidingöbor genom att hastigt tvinga oss att blippa innan vi åker buss. Det är omöjligt och påbudet måste stoppas. Tills man har tagit fram plexiglas får bussförarna finna sig i att ha visir, munskydd och handskar och släppa in folk genom framdörrarna som vanligt. I bl.a. Göteborg har man systemet vid mittdörrarna där man kan blippa. SL får inte ytterligare försvåra för utsatta då Regeringen nu öppnat för att alla skall ha samma skyldigheter för att förhindra smitta.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *