Med Lidingöbornas bästa för ögonen

Stad & Politik29 oktober 2021 kl 04.29

Lidingös ekonomi är stark och stabil med goda resultat, hög soliditet, betydande tillgångar för att möta stadens pensionsåtaganden och ingen extern skuldsättning. Kommunstyrelsen föreslår fortsatt fokus på kärnverksamheten under 2022 och har som ambition att bli Sveriges mest välskötta kommun.

Lidingö kommun ska fortsätta att vara en trygg och trivsam kommun för Lidingöborna. Genom att prioritera och renodla kommunens kärnverk-samhet får Lidingöborna den bästa kommunala servicen till låg skatt.

Staden har visat resultatmässiga överskott över tid, vilket resulterar i att staden har goda förutsättningar att upprätthålla god kvalitet i verksamheten och finansiera investeringar. Dessa ska göras effektivt och ge stort värde för Lidingöborna. Ett exempel är hur Lidingö under 2022 kommer att påbörja bygget av den nya simhallen i Daléneum som är en modern anläggning optimalt anpassad för Lidingöborna. Ambitionen är att den ska stå färdig under 2025.

För att möta framtida utmaningar och säkerställa god service till Lidingöborna har kommunstyrelsen arbetat fokuserat med effektivitet inom alla delar av kommunen. Som ett resultat finns nu möjligheter att fortsatt ge goda tillskott till kärnverksamheterna för en ökad kvalitet och samtidigt sänka skatten med 15 öre. De historiskt stora överskotten visar att det finns utrymme både för god uppräkning till verksamheterna och sänkt skatt.

Samtidigt behöver staden fortsätta att vidareutveckla de möjligheter som digitaliseringen innebär i såväl interna processer som gentemot Lidingöborna så att medborgarna i större utsträckning kan utföra sina kommunala ärenden digitalt. Utvecklingen ska vara användarvänlig och utgå från Lidingöbornas behov vilket ger möjligheter för högre kvalitet, bättre service och högre effektivitet för Lidingöborna.

Stadens fokuserade arbete tillsammans med Lidingö näringsliv och Lidingös företagare har givit resultat. Lidingös företagsklimat har förbättrats mycket de senaste åren och i Svenskt Näringslivs senaste ranking nådde Lidingö plats 15. Samarbetet med Lidingö näringsliv ska fortsätta utvecklas under 2022 för att ytterligare förbättra förutsättningarna för ökat företagande på ön.

Tryggheten är en angelägen fråga för Lidingöborna och åtgärder för att göra Lidingö tryggare är en ständigt aktuell och prioriterad uppgift. Därtill kommer arbetet med en ny översiktsplan att inledas 2022. Utvecklingen av Lidingö ska präglas av småskalighet och en försiktig exploatering vilket är vägledande i för de projekt som fortskrider under 2022, nämligen Brädgården, Högsätra, Rudboda torg.

– Det ska vara gott och trivsamt att bo på Lidingö. Vi har därför arbetat målmedvetet de senaste åren med att öka effektiviteten i de kommunala verksamheterna vilket har resulterat i en synnerligen god ekonomi. Vi har varit tydliga med målen och säkerställt att de levereras samt fokuserat på kärnverksamheten. Det ska vara ordning och reda både i kommunen och i ekonomin. För att Lidingöborna ska få god valuta för skattepengarna är det också viktigt att inse att kvalitet och kostnader är två olika storheter. Vi kommer därför dels att kunna göra satsningar på kärnverksamheten samtidigt som vi kan sänka skatten. Pengar kvar i plånboken ger både trygghet och frihet, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö.

Källa: Pressmeddelande från den politiska majoriteten på Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *