Markanvisning för Högsätra

Stad & Politik13 december 2021 kl 04.282

De två första markanvisningstävlingarna är avslutade och vinnarna har utsetts. Nu pågår nästa markanvisningstävling i Högsätra. Tävlingen avser radhusbebyggelse i klassisk stil i planområdets södra del, i Kärnan, Högsätra centrum. Tävlingen pågår mellan den 8 december 2021 och den 8 februari 2022.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning ger ett byggföretag ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kom­munen om att köpa eller hyra mark som kommunen äger och bygga på den.

Vid en markanvisning får byggföretag skicka in ett bidrag som beskriver vad man tänkt bygga och hur det ska se ut. Även köpeskilling för mark, tidsplaner, etappindelning och annat kan ingå. Kommunen avgör sedan vilket företag som ska erbjudas rätt att bebygga marken. En mark­anvisning ger alltså staden möjlighet att styra ut­vecklingen av ett visst område utan att själv agera byggaktör.

Markanvisningar: Kärnan, Högsätra centrum

Två tidigare markanvisningstävlingar för Högsätra hölls under 2020, dels för att bygga flerbostadshus med 115–130 bostäder, dels för en samhällsfastighet med arbetsnamnet Hälsans hus. Staden har utvärderat de förslag som kommit in och som bäst uppfyllt kriterierna och valt ut de vinnande förslagen. Nu har markanvisningsavtal tecknats med de byggföretag som vunnit, detaljplaneringen påbörjats och sedan ska detaljplanen samrådas. Samrådet planeras till kvartal 2 2022.

Nu hålls markanvisningstävling för radhusbebyggelse i den södra delen av planområdet Kärnan, Högsätra centrum.

Markanvisning för radhus (pågår)

Den tredje markanvisningstävlingen i Högsätra pågår mellan den 8 december 2021 och den 8 februari 2022. Tävlingen avser radhusbebyggelse i klassisk arkitektur i områdets södra del. Tävlingsinbjudan och underlag finns nedan.

Eventuella frågor ska skickas skriftligen via mejl till projektledare Ida Aronsson.

E-post: ida.aronsson@lidingo.se

Frågor, svar och eventuell kompletterande information publiceras löpande på stadens hemsida. Sista dagen för frågor är 12 januari 2022. Under jul och nyår kan svarstiden vara längre.

Kommentarer

  1. Kan någon vänlig människa förklara för mig vad ”klassisk arkitektur” innebär? Är det klassisk romersk, klassisk grekisk eller klassisk kinesisk? Är det månne klassiskt 20-tal? Klassiskt 70-tal? Eller kan det var så illa att det är vad vår nuvarande kommunstyrelsen råkar tycka vara klassiskt snyggt…

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *