Mänskliga rättigheter i fokus på Högsätra skola

Lidingö22 februari 2020 kl 06.54

Nu står det en stor svart stålkub på Högsätra skolas skolgård. Kuben kommer från Raoul Wallenberg Academy då skolan är med i skolprogrammet Kuben och har blivit tilldelad artikel 16 i FN:s stadga för de mänskliga rättigheterna: Rätten till äktenskap och familj.

Med hjälp av kuben ska eleverna lära sig mer om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter och samtidigt inreda kuben med sina tolkningar, gestaltningar och budskap.

—Vi ser fram emot en ökad förståelse för de mänskliga rättigheterna i stort och för demokratiuppdraget i synnerhet, något som vi arbetar med på skolan, säger Mattias Ringqvist, rektor för Högsätra skola.

Även om rättigheten är svår att arbeta med vill de ha kvar den.

—Vi blev erbjudna att byta rättighet, men kände ändå att vi ville behålla denna. Vår tanke är att fokusera på mänskliga rättigheter i stort och väva in det ytterligare i vårt arbete på skolan och med eleverna och i vårt värdegrundsarbete/demokratiarbete, säger Mattias.

OM KUBPROGRAMMET
● Det finns 30 mänskliga rättigheter och därmed 30 fysiska kuber. Var och en av kuberna representerar en artikel i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.
● Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad, Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet. Läs mer här.
● Kuberna placeras på respektive skola under våren 2020. Skolorna får även pedagogiskt material som ska inspirera ungdomarna.
● Alla 30 ställs ut för allmänheten i Stockholm i samband med Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti.
● År 2019 deltog 11 500 elever.
● Kuben är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *