Mäns våld mot kvinnor måste upphöra

Lidingö23 november 2023 kl 03.412

Mäns våld mot kvinnor är ett kriminellt beteende som är en realitet för många kvinnor och barn på Lidingö. Den 25:e november på FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor hedrar och minns vi alla kvinnor som inte längre finns med oss och uppmanar alla lidingöbor: Stöd arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld.

I Sverige dödas var tredje vecka en kvinna av en man hon haft en relation med. Varje kvinna som mördas är en tragedi och ett gigantiskt misslyckande. Mäns dödliga våld är dessutom

bara toppen av ett isberg. Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och flickor ökar också. Var fjärde ung tjej i BRÅ:s senaste Nationell trygghetsundersökning säger att hon utsattes för sexualbrott föregående år. Årligen tar Lidingö Kvinnojour emot hundratals samtal från kvinnor och tjejer som utsatts för mäns och killars våld, här på ön. 

Du som kvinna som lever med hot och våld: Tveka inte att kontakta Lidingö Kvinnojour. Vi lyssnar, vi har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter finns på www.unizonjourer.se/lidingokvinnojour.

Den 25 november kl 14 i Lidingö centrum, tänder vi ljus och minns alla de kvinnor och tjejer som inte fick leva sina liv. Ljuset är också ett hopp om att vi tillsammans kan ta ställning mot hot och våld. Kom med oss i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld. Lidingö Kvinnojour finns här och vi samarbetar gärna för ett varmt tryggt och medmänskligt Lidingö.

För Lidingö Kvinnojour
Catherine Henriksen
Anna Wademark
Christina Pettersson
Ida Olesen
Caroline Kostyal
Ingrid Jarnryd, ordförande
Madeleine Lagerros volontärsamordnare

Kommentarer

  1. Med detta våld i nära relation följer även våld mot djur. I många hem finns utöver utsatta kvinnor och barn även slagna, sparkade och lidande husdjur. Samhället har socialtjänst och kvinnojourer som hjälper kvinnorna och väldigt många kvinnojourer kan hjälpa kvinnan och barnen att kunna ta med husdjuret till det skyddade boendet men tyvärr inte alla. Den ideella föreningen VOOV (Veterinär Omsorg Om Våldsutsatta) hjälper till att placera, de husdjur som inte kan följa med sin matte, i utvalda jourhem. Där får husdjuret lugn och ro i väntan på att få komma tillbaka till sin matte som förhoppningsvis kunnat flytta och påbörjat ett skyddat och nytt liv fritt från våld. För Lidingös våldsutsatta husdjur som behöver placeras i jourhem finns VOOV Stockholm. http://www.voovstockholm.se

  2. Det bästa vore ju om polis direkt kunde flytta gärningspersonen till häkte och efter avtjänat straff i fängelse och därefter vidare till ett behandlingshem, eller eventuellt utvisning om det inte är en person med full rätt att stanna i Sverige, så offren kunde stanna kvar i sitt hem. Om sedan offret vill återuppta relationen med gärningspersonen, ska detta ske långsamt och med stödperson från behandlingshemmet, för att eliminera riskerna för återfall. Offer/offren, måste kunna ges tid till att ordna med flytt etc om det är personens vilja. Alla typer av våld måste bekämpas med full kraft.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *