Flera skäl att gå med i Naturskyddsföreningen

Från en vandring vid Långängskärret. Foto: Eva Backlund
Natur7 januari 2021 kl 05.451

Naturskyddsföreningens lokala krets i Lidingö har funnits sedan 1977 och har idag omkring 1450 medlemmar. 

Syftet med föreningens verksamhet är att stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse och ge möjlighet till vidgade kunskaper. Naturskyddsföreningen samarbetar med andra organisationer som har intresse för natur- och miljövård (bland andra Friluftsfrämjandet).

Naturskyddsföreningens lokala krets arbetar för en hållbar samhällsutveckling på Lidingö. Vården av Lidingös skogar samt olika stadsplaneringsfrågor är av intresse.

Man bevakar natur- och miljöskyddsfrågor så att det natur- och miljöarbete stadens tjänstemän och politiker utför för att utveckla Lidingö stad inte leder till onödiga skador på naturen. De månar om att vara en erkänd samarbetspartner och på så sätt kunna påverka myndigheter, politiker och företag. Det är viktigt att alla förstår varför naturens och miljövårdens intressen måste tillvaratas. Naturskyddsföreningen är ofta remissinstans när staden har planer som inkräktar på naturen. 

Naturskyddsföreningen arrangerar aktuella programpunkter som informationsträffar, föredrag, naturvandringar. Att följa med på Naturskyddsföreningens lokala vandringar i skog och mark är ett bra sätt att få nya vänner och lära sig mer om Lidingös natur.

Alla naturvandringar leds av kunniga och erfarna guider. Stor eller liten grupp – du får alltid något nytt med dig och har troligen haft trevligt på vägen. Oftast leds vandringarna av våra egna guider som vi presenterar här, men om det behövs lånar vi även in andra. 

Källa: Naturskyddsföreningen Lidingös hemsida

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *