Många argument mot tiggeriförbud

Stad & Politik25 september 2019 kl 07.27

Tiggeriförbudet väntas klubbas igenom vid kommande fullmäktigemöte den 30 september. När ärendet var uppe i kommunstyrelsen den 9 september var sju ledamöter för en revidering av de allmänna lokala föreskrifterna, i vilket frågan om tiggeriförbud skrivs in. fem ledamöter var emot förslaget. De fem representerade Miljöpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Liberalerna. Samtliga partier reserverade sig mot förslaget till beslut och lämnade reservationer till protokollet.

Miljöpartiet menade att kommunstyrelsen vill rikta in sig mot en specifik grupp av människor; romer från Bulgarien och Rumänien, som utgör över 90 procent av de som kommer till Sverige för att samla in pengar. ”Att på detta sätt rikta ett generellt förbud för att komma åt en specifik kulturell och etnisk grupp är inte förenligt med den rättssyn som vårt samhälle vilar på”, skriver man i sin reservation mot beslutet. Partiet anser det också anmärkningsvärt att Lidingös politiska majoritet anser att det krävs polisinsatser för att motverka tiggeri. I tidningens Dagens Samhälle (15 september 2019) har cirka 276 kommuner i Sverige inte ansett att tiggerier kräver polisinsatser.  ”Om syftet med förslaget är att enbart få personer som tigger att försvinna från Lidingö för att man stör sig på dem, utan någon verklig omtanke om deras situation, skulle det vara ett humanitärt och medmänskligt haveri”, skriver partiet också i sin reservation.

Centerpartiet anser i sin reservation att det är orimligt att göra det kriminellt att be om hjälp. ”Ett lokalt förbud flyttar endast problemet inom kommunen eller till andra kommuner. I värsta fall flyttar staden tiggeriet från offentliga platser in i bostadsområdena”, står det. Centern menar också att ordningsmaktens resurser ska läggas på andra uppgifter än att flytta personer som passivt ber om hjälp.

Socialdemokraterna trycker på det nationella och internationella perspektivet. ”Frågan om EU-medborgares vistelse i Sverige måste vara ett nationellt ansvar. Även regler och riktlinjer som är nödvändiga bör vara desamma i alla kommuner. Olika beslut i olika kommuner kommer att ge olyckliga konsekvenser”, står det i S-reservationen. Socialdemokraterna tycker inte det är trovärdigt att majoritetens förslag bygger på en ärlig vilja att hjälpa de utsatta som ber om hjälp.

Vänsterpartiets påpekar i sin reservation att tigga inte är ett förstahandsval för någon. Att då införa ett förbud är bara ett utslag av en inhuman symbolpolitik. Av de tillfrågade remissinstanserna är det bara en livsmedelshandlare som har svarat, då utan att ha några synpunkter på förslaget.  Antalet tiggare i kommunen är lågt; att då införa tiggeriförbud är att göra ett problem av något som i själva verket inte utgår ett stort problem alls, menar Vänsterpartiet.

Liberalerna som numera stödjer majoriteten går här på tvärs till förslaget. ”Vi anser inte att ett förbud mot att be om pengar eller ett förbud att ge pengar löser varken de grundläggande problemen eller de bakomliggande orsakerna till tiggeri”, skriver man. Liberalerna påpekar också att det finns för få poliser och de måste prioritera bland sina uppgifter.

Röstade för ett förbud i kommunstyrelsen gjorde: Daniel Källenfors (M), Fredrik Vinstock (M), Carl Östring (M), Peter Lönnqvist (M), Birgitta Sköld (LP), Lars H Ericsson (LP) samt Carl-Johan Schiller (KD). För ett avslag röstade Patrik Sandström (MP), Daniel Larson (S), Patrik Buddgård (C), Jonas Lundgren (V) samt Amelie Tarschys Ingre (L).

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *