Många äldre utsatta för våld

Foto: ingimage
Debatt19 januari 2024 kl 03.57

Den som blivit sårbar på grund av ålder och sjukdom kan lätt utnyttjas och kränkas. Det handlar om olika sorters våld, fysiskt, psykiskt, finansiellt, materiellt och sexuellt. Vanvård och funktionshinderrelaterat våld räknas också dit. Medan den förra regeringen mest pratade så tar denna regeringen tag i frågan.

Jämställdhetsmyndigheten har i ett första steg fått i uppdrag att kartlägga kunskapen hos kommuner, regioner och myndigheter om våldsutsatthet bland äldre personer som fyllt 65 år. Myndigheten ska vidare kartlägga vad som görs för att förebygga och upptäcka våld i målgruppen och vilka insatser som ges till dem som blivit utsatta för våld.

Att vår partikollega jämställdhetsminister Paulina Brandberg nu lagt fram detta uppdrag är ett viktigt steg. I uppdraget ingår även att lämna förslag på åtgärder för att förbättra möjligheten att upptäcka våld och ge utsatta stöd och skydd. Vi hoppas att detta kommer att leda till bra stöd till anställda och våldsutsatta äldre i Lidingö

Vi ser med stor tillförsikt fram mot resultatet av uppdraget men även vi liberaler i Sveriges kommuner vill och kan agera, att öka medvetenheten om den utsatthet många äldre i vår kommun har kan göras redan nu. Liberalerna har alltid sett som sin uppgift att föra talan för de individer som har svårt att göra sig hörda. Liberalerna tänker därför fortsätta arbetet med att sätta våldet mot äldre på agendan. Kunskapen måste öka, de som utsätts måste få bättre stöd och möjlighet att anmäla våldet och inte minst måste alla som arbetar med äldre få mer kunskap och bättre förutsättningar att upptäcka våldet.

Malin Danielsson (L),
seniorpolitisk talesperson och riksdagsledamot
Liberala seniorer på Lidingö
Helena Bargholtz
Ulla Byman
Henrik Sahlin
Anders Ulfvarson
Jan Weissenrieder

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *