Majoritetens miljöprogram för smalt

"Nisses kärr" på Långängen. Foto: Bengt Jansson.
Lidingö11 oktober 2019 kl 07.002

I måndags kväll antogs direktiven för ett nytt miljöprogram i kommunstyrelsen. Centerpartiet reserverade sig då partiet anser direktiven vara för snäva. Centerpartiet vill mycket tydligare inkludera näringsliv, föreningar och lidingöbor, ha kvantifierbara klimatmål och bredda programmet till ett hållbarhetsprogram.

Centerpartiet ansåg att majoritetens förslag till direktiv för nytt miljöprogram var för snäva. Partiet yrkade därför, i enlighet med partiets egen motion, på att skapa en fullmäktigeberedning för framtagande av ett nytt hållbarhetsprogram som är bredare än de direktiv majoriteten presenterade. I beredningen skulle förutom alla partier även experter, föreningar och näringsliv vara med. Patrik Buddgård, gruppledare säger:
”Staden tar ett visst steg framåt i direktiven till nytt miljöprogram då det utgår från Agenda 2030. Det är välkommet. Vi ser dock med oro att stadens miljöprogram blir allt för begränsad där den i princip enbart ska behandla stadens egen organisation och inte Lidingö som geografiskt område. Vi saknar också kvantifierbara klimatmål för Lidingö, vi vill att Lidingö ska vara fossilfritt 2040. Dessutom har Agenda 2030 ett betydligt bredare spektrum än enbart miljöfrågor, därför skulle vi vilja vidga programmet till ett hållbarhetsprogram.”

Centerpartiet betonar vikten av en bred förankring för att det inte bara ska bli staden som organisation som arbetar med klimatfrågan utan hela samhället måste inkluderas. Att säkerställa en bred politisk uppslutning anser Centerpartiet också är viktigt då programmet är tänkt att peka ut en riktning som ska hålla längre än en mandatperiod. Det kräver dock att alla partier ges möjlighet att delta i framtagandet. Buddgård fortsätter:

”Med vårt förslag om hållbarhetsberedning skulle en bred förankring skapas för programmet som gäller hela staden och berör alla stadens verksamheter under lång tid. Genom att öppna upp beredningen för externa experter, företag och föreningar säkerställs att förslag i programmet blir effektiva och att hela Lidingö inkluderas i hållbarhetsarbetet. Trots att vår linje inte vann gehör i kommunstyrelsen kommer vi såklart arbeta konstruktivt för att påverka miljöprogrammet i rätt riktning inom de direktiv som givits.”

Pressmeddelande från Centerpartiet

Kommentarer

  1. Centerpartiet som numera är vänster, vill avskaffa Sverige och bilda en Världsregering (Agenda2030) tillika klimatdiktatur tillsammans med den internationella finanseliten, låter ju som en bra idé (inte). Kommunens miljöarbete är bra och räcker gott och väl.
    ps. Centerpartiet är ni nöjda med vänsterregeringen ni gett oss när ni svek väljarna och spräckte Alliansen?

  2. Hej Johan, vi är varken vänster eller för en världsregering som du ju själv förstår! Avskaffande av värnskatt är exempelvis inte särskilt vänsterorienterat.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *