Majoriteten stoppar sommarlovsentreprenörer på ön

Debatt22 juni 2022 kl 03.59

Utomhusbio, tillfälliga kaféer på populära sommarplatser eller hjälp att sköta trädgården under semestern. Vi skulle nu haft många kreativa ungdomsföretagare om Centerpartiets motion om Sommarlovsentreprenörer hade bifallits. Majoriteten avslog dock förslaget.

Sommarlovsentreprenörer är ett sätt att väcka intresse och visa värdet av entreprenörskap för unga på ön. Sommarlovsentreprenörer ger fler unga möjligheter att prova på företagande med stöd och under ordnade former. Det ger stort värde senare i livet både för den enskilde och för samhället som helhet om fler vågar starta företag och bidra till utveckling och tillväxt. Företagen bygger vår gemensamma välfärd.

Tyvärr visar majoritetens motionssvar att man fortsatt inte förstått skillnaden mellan att arbeta med Ung Företagsamhet (UF) inom gymnasieskolan och att prova att starta sitt eget företag under sommaren.  Det är helt olika målgrupper, det finns många fler unga som kan ha intresse av entreprenörskap än de som väljer det som kurs inom gymnasieskolan där ett begränsat antal valbara poäng ska fördelas. En stor andel av ungdomarna på ön går också på gymnasium där UF-företag inte nödvändigtvis finns som valbar kurs.

Att majoriteten hänvisar till ett försök som aldrig genomfördes 2019 anser Centerpartiet är ett svagt svar. Dels startade projektet för sent för att hinna skapa intresse hos ungdomarna och framförallt var det begränsat till de relativt få som redan provat företagande i sin gymnasieutbildning på Hersby gymnasium, vilket gör att man missade den mest relevanta målgruppen ungdomar. Sommarlovsentreprenörer finns redan i ungefär hälften av länets kommuner. Vi ser att kommunen inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Det finns redan aktörer som har färdiga koncept som visar på goda resultat i de kommuner där de är verksamma.

Centerpartiet anser att det skulle vara av stort värde om kommunen stöttade ungdomar att skapa sina egna intäkter genom att få prova på företagande. Det skulle också kunna bidra till en mer levande ö under somrarna med spännande företag ungdomarna skapar!

Patrik Buddgård (C), motionär
Rebecka Öberg (C), motionär

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *