Majoriteten: Staden ÄR positiv till cykel

Foto: IngImage
Debatt18 mars 2021 kl 05.145

Så här skriver oppositionen:
”Majoriteten har själva beslutat en trafikpolicy som säger att Lidingö ska ha ett tillgängligt och framkomligt trafiksystem för samtliga trafikslag och att trafiksäkerheten ska vara fortsatt hög för samtliga transportsätt. Utifrån hur majoriteten agerar tycks cykel inte inkluderas i samtliga transportsätt”.

Den första meningen är helt korrekt. Den andra är däremot ett felaktigt tyckande (”tycks”).

Den borgerliga majoriteten, som i olika partikonstellationer har styrt Lidingö under många år har åstadkommit detta, när det gäller nya och upprustade cykel­banor alltsedan år 2004:

 1. Islinge hamnväg
 2. Kyttingevägen - Näset
 3. Stockby vid Förrådet
 4. Ekebovägen-Båtsmansvägen
 5. Trolldalsvägen
 6. Lejonvägen
 7. Bryggvägen
 8. Herculesvägen
 9. Bodal/Carl Malmstens skola
 10. Furunäsvägen
 11. Zetterbergsvägen
 12. Mosstorpsvägen
 13. Källängsvägen
 14. Mjölksurrevägen
 15. Södra Kungsvägen
 16. Blåklintsvägen
 17. Kyrkviksstigen

Dessa nytillkomna och upprustade sjutton cykelbanor/-vägar har en uppskattad längd av ca 8 kilometer. Detta betyder att  cykelnätet har byggts ut med 7 % under de senaste sexton åren och till en uppskattad kostnad av ca 64 Mkr.  I dessa kostnader ingår då inte investeringar i cykelställ och belysning utmed cykelbanorna. Vägnätets utbyggnad har varit 0 % (endast Mjölksurevägen har återöppnats för fordonstrafik, inkl. buss; men den väg fanns redan innan).

Nästa år öppnas den nya Lilla Lidingöbron med en längd på knappt en kilometer. Den 6-fältiga gång- och cykelbanan utmed bron kan beräknas kosta 224 Mkr, eftersom gång- och cykelbanornas bredd är 5,2 meter, d.v.s. 33 %  av brons totala bredd på 16 meter. Halva beloppet bekostas av Lidingö och den andra  halvan av staten i form av statsbidrag.

Sammantaget har vi investerat 288 Mkr i gång- och cykelbanor på Lidingö sedan år 2004. Detta innebär att vi har satsat ca 6.000 kr per invånare i gång- och cykelbanor på Lidingö. Under samma tidsrymd har cyklandet över Lidingöbron ökat med 111 procent. Satsningar på cykelvägar fortsätter. Inom två år kommer Islinge Hamnväg att upprustas med en ny cykel­bana till ett värde av ca 6 Mkr, som en förbättrad anslutning till Lilla Lidingöbron.

Att då (som oppositionen gör) hävda att majoriteten struntat i färdsättet cykel, visar bara att oppositionen är ute och cyklar i ogjort väder allra längst bort från verkligheten.

Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden
Peder Hagen (M), vice ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden
Göran Tegnér (L), gruppledare i Teknik- och fastighetsnämnden
Lisa Tiliander (LP), gruppledare i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Apropå att ”trafiksäkerheten ska vara fortsatt hög för samtliga transportsätt” så vore de intressant att få ett uttömmande besked ang. arbetsplatsen i korsningen Sturevägen/Lejonvägen.

  1. I tillägg samtliga överfarter/korsningar vad gäller norra kungsvägen/ islinge Hamnväg som är en av Lidingös mest cykeltäta delar med cyklister från hela norra ön. Jag har flera exempel på allvarliga olyckor med sjukhusvistelse anmälda till kommunen där bil har korsat cykelbana och orsakat allvarliga skador på cyklister de senaste 5 åren. Ingen åtgärd från er.

   Om vi nu får en så fin bro som ni säger med ökad kapacitet, hur hanteras påfarterna till den och säkerheten ikring dem.

  2. Jörgen!
   Du menar slukhålet där!?
   Jo, det är på gång. Först skulle skadans omfattning kartläggas, därefter måste Tekniska förvaltningen skriva ett upphandlingsunderlag, och sedan upphandla åtgärden, eftersom staden inte har sådana resurser själva. Reparationen kommer – såvitt jag vet – att åtgärdas nu under våren.

 2. Ett tydligt faktum att Lidingös cykelvägar byggs ut långsamt,
  är att majoriteten måste ta en resa 16 år tillbaks i tiden för att få fram ett tillfredsställande underlag på upprustning och utbyggnad.
  De beskriver även att det skulle ta oss 217 år att uppnå Region Stockholms ambition för cyklister.
  Detta sammantaget visar tydliga indikationer att majoriteten ovilja till förbättringar och säkerheten för gående och cyklister.

  Även i detta debattinlägg, laborerar man med siffror för att passa sitt budskapet,
  Nu är man villig att påvisa den ökade cykelanvändandet över bron
  men detta ville man inte nämna när man gjorde besparingar och tog bort saltsopning av våra gång och cykelvägar.

  Fredrik Wesslund
  Talesperson för trafikfrågor (C)

 3. Det är tydligt att trafiksäkerheten kan bli mycket bättre vad gäller cykelbanor och cykeltrafik. Jag vill påstå att det framstår som att styret försummat allvarliga brister i trafiken.
  Felanmälan till kommunen hanteras inte vad gäller trafikplatser. Det hänvisas till långa beslutsprocesser som leder till att situationer med fara för liv inte hanteras. Jag har konkreta exempel som kan lyftas fram.

  Samtidigt så har hanteringen av vinterväglaget på stans huvudcykelstråk varit under all kritik.

  Att ta bort saltsopning med svaga och felaktiga argument visar igen hur styret hanterar trafiksäkerheten.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *