Majoriteten satsar inte på kärnverksamheten – de skär ned

Debatt1 november 2019 kl 07.082

Majoriteten (M, L, KD och LP) skriver på Lidingö Nyheter om att de satsar på kärnverksamheten på ön. Detta stämmer inte. Majoriteten ger ingen ersättning till välfärdsverksamheternas kostnadsökningar, vilket innebär att de måste spara och skära ned.

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur, och kommunerna rustar inför detta. Samtidigt har välfärdsverksamheterna stora behov och ökade kostnader framöver. I detta läge när vi behöver rusta kommunens ekonomi för sämre tider väljer majoriteten att genomföra en skattesänkning genom att spara på kärnverksamheterna.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ett prisindex för välfärdsverksamheterna. Detta inkluderar höjda löner, hyror och inflation, och används som underlag vid beräkning av kommunernas kostnadsutvecklingar varje år. Enligt prisindexet hade Lidingö behövt skjuta till cirka 35 miljoner kronor mer till skolan och 19 miljoner mer till omsorgen bara för att täcka kostnadsökningen, men i princip ingen ökning alls av pengbeloppen finns med i majoritetens budget.

Eftersom man inte generellt ökar pengbeloppen inom skola och omsorg, innebär det att de måste möta dessa höjda kostnader genom att spara och dra ned på sin verksamhet. För exempelvis förskolan innebär detta att man antingen behöver minska personalstyrkan eller ha fler barn per grupp. Många barn har särskilda behov som förskolan då har svårt att möta. Inom omsorgen kan detta innebära färre händer i äldreomsorgen.

Majoriteten som styr säger en sak, men gör en annan. Centerpartiet satsar istället i sin budget på att öka anslaget till både skolan och omsorgen. Vi sänker gärna skatten, men först vill vi att kärnverksamheterna ska ha de resurser de behöver.

Patrik Buddgård (C),
gruppledare

Tor von Sydow (C),
ordförande Centerpartiet Lidingö

Kommentarer

  1. Bra skrivet och jag håller med det som skrivs. 20 fristående förskolor på Lidingö har reagerat skrivit en debattartikel om ämnet och vill givetvis att förslaget ändras och skolpengen höjs. Tycker du också att det är bättre höja skolpengen istället för att sänka skatten för tredje året i rad är du varmt välkommen att skriva under på länken nedan!

    https://www.skrivunder.com/hoj_skolpengen_pa_lidingo

  2. Majoriteten vill också minska anslaget till Lidingö öppna förskola vilket kraftigt kommer minska deras öppettider och därmed tillgängligheten för våra minsta invånare och deras föräldrar. Jag vill inte ha en skattesänkning om det innebär sämre förutsättningar för kommunens invånare. Jag kan inte köpa mig en bra förskola eller öppen förskola för 3500 kr!

    Vill du att Lidingö ska fortsätta ha en öppen förskola som är öppen varje dag så skriv på denna namninsamling som kommer skickas till Daniel Källenfors med flera den 14e november.

    https://www.skrivunder.com/radda_oppettiderna_pa_den_kommunala_oppna_forskolan_pa_lidingo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *