M riskerar Lidingöbornas skattemedel med uteblivna mot- prestationer i stadsmiljöavtalet

Debatt23 augusti 2021 kl 05.41

Centerpartiet ser med oro på att staden inte kommer framåt i flera planarbeten kopplade till stadsmiljöavtalet. Det riskerar Lidingöbornas skattemedel och att Lidingöborna får betala mer än nödvändigt i bygget av Lilla Lidingöbron.

Genom stadsmiljöavtalet har Lidingö Stad fått 343,5 mnkr i stöd för byggandet av Lilla Lidingöbron, detta under förutsättning att staden klarar en rad motprestationer. Det handlar bland annat om mobilitetsinsatser, cykelvägar, trafiksäkerhet och bostadsbyggande. På grund av bland annat ett minskat bostadsbyggande och förändrade åtgärder minskade stadsmiljöbidraget med 6,9 mnkr 2020.

Nu är risken stor att stadsmiljöavtalet minskar ytterligare då staden inte ser ut att klara motprestationer gällande Lidingö Centrum, Fyrtornet i Larsberg och Högsätra. Då får Lidingöborna alltså betala mer av bron än nödvändigt samtidigt som stora kommunala medel lagts på planarbete som inte kommit framåt. I dagsläget pågår inget planarbete i Lidingö Centrum, detaljplanearbete i Fyrtornet har nyligen föreslagits att avslutas av majoriteten och i Högsätra har processen hittills visat upp cirka 175 av 300 bostäder.

Vi vill bevara Lidingös vackra natur och utveckla med småstadskänsla på redan hårdgjorda ytor. Hittills innebär majoritetens stadsplanering att ett slitet garage i Larsberg behålls, eldhärjat och nedklottrat Tindra-hus står kvar och markparkering i Centrum som till stor del används av stadshusets personal behålls istället för att ta fram planer som möjliggör mer trivsamma miljöer, parkering under mark med grönska och bostäder ovanpå.

Majoritetens stadsbyggnadspolitik kostar trippelt för Lidingöborna med minskat bidrag i stadsmiljöavtalet, uteblivna markintäkter samt att förbättringar i vår gemensamma boendemiljö uteblir.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Tor von Sydow (C), ordförande
Lotta Cavalli Björkman (C), ersättare Kommunstyrelsen
Joakim Jarnryd (C), ersättare Kommunstyrelsen

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *