M och LP tar åt sig äran av gemensamma ansträngningar

Debatt12 juni 2023 kl 04.39


Lidingös politiska opposition representerar lika många lidingöbor som M och LP. Vi hade en bra och förtroendefull process med M och LP kring ett gemensamt svar på SLs remiss om trafikförändringar på Lidingö.  Ett gemensamt svar följde traditionen på Lidingö att komma överens om kollektivtrafikfrågor för lidingöbornas bästa. Vi var precis som M och LP kritiska till indragningen av buss 221. 

Vi blir därför mycket förvånade när M och LP försöker göra partipolitiska poäng av samarbetet med oppositionen. Alla partier bidrog till det gemensamma svaret för lidingöbornas bästa. Att M och LP medialt triumfartat beskriver detta som att de lyckats ”samlat öns partier” bakom sig blir en felaktig och stötande beskrivning. Det är djupt förtroendeskadande för politiken när partier i ledande ställning felaktigt beskriver verkligheten. Det visar på såväl självgodhet som ett bristande politiskt ledarskap. 

Daniel Larson (S)
Gabor Sebastiani (C)
Suzanne Liljegren (L)
Carl-Johan Schiller (KD)
Patrik Sandström (MP)
Jonas Lundgren (V)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *