M och LP fortsätter försvåra för solenergi

Debatt12 december 2022 kl 03.232

Centerpartiet reserverar sig i miljö- och stadsbyggnadsnämnden till förmån för bifall till sökande villaägare om solenergi på villa i Islinge. Inom området har andra fastighetsägare fått sätta upp solceller. Området har en mångfald av byggnader med byggstilar från 1930-tal till 2010-tal. Att neka solceller på grund av byggnadens ålder inom samma område bedömer vi inte vara likabehandling.

Dessutom är det magstarkt hur M och LP som varit så positiva till solenergi och proklamerat för ägarrätten i valrörelsen nu efter valdagen fortsätter med samma politik som försvårar för enskilda fastighetsägare att sätta upp solenergi på sina egna fastigheter.

Lokal elproduktion är dessutom inte bara till nytta för den enskilde utan även en nytta för allmänheten. Den nyttan bör vägas mot de visuella effekterna som solceller ger. Utanpåliggande solcellers åverkan på fastigheten bedömer vi som väldigt ringa och tidsbegränsade då solcellerna kan monteras ned och fastigheten därmed återställas till ursprungligt utseende.

Gabor Sebastiani (C)
Filip Svartengren (C)
Lotta Cavalli-Björkman (C)

Kommentarer

 1. Lidingös egna Don Quijote är i farten igen.
  Gabor och Centerpartiet ni slåss mot väderkvarnar.
  Hur kan man reservera sig för ett beslut som inte existerar? Nämnden har sitt möte i morgon men redan i dag anser sig Centern att beslutet är fattat så de reserverar sig mot ett beslut som inte finns. Dessutom så finns inte ärendet med på föredragningslistan. Ärendet är planerat att komma upp först nästa år. Man blir lite full i skratt.
  Men Centern mal på och gör allt för att sprida osanningar om den moderata politiken.
  Mig veterligen har vi inte sagt nej till en enda ansökan om bygglov av solcellspaneler under min tid. Snarare tvärt om. Vi har tillstyrkt alla ansökningar som kommit till nämnden. Vi har en positiv syn på solcellspaneler.

  Mats Gröndahl
  Ordförande MSN

 2. Det är oroväckande att nämndens ordförande inte verkar veta vilka beslut som fattas under hans egna nämnd. Ärende 222 på novembernämnden yrkade M och LP att ärendet skulle återremitteras till kontoret för att utreda
  alternativ med röda solceller i stället för svarta samt att nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för solceller i kulturhistoriska miljöer.

  Det är tämligen långt ifrån vallöftet under debatten i Ansgarskyrkan om att bygglovsbefria uppsättning av solceller. Oppositionen yrkade bifall till att villaägaren skulle få sätta upp solenergin.

  https://lexpub.lidingo.se/marshal-oais/view/lidingo/lex-public/lex-handlingar-arenden/Handling/MSN/2022/2137%20(uid-397052)/MSN20222137/Justerat%20protokoll%20MSN%202022-11-22%20f%C3%B6r%20publicering.pdf

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *