M: M och LP är Lidingös enda borgerliga partier

Anna-Britta Bergman, återvald ordförande i Kommunfullmäktige och Daniel Källenfors (M).
Debatt25 oktober 2022 kl 07.305

I går kväll, måndag 24 oktober 2022 fattade kommunfullmäktige beslut om att återvälja Anna-Britta Bergman (M) som ordförande i kommunfullmäktige med 32 mot 28 röster av kommunfullmäktiges totalt 61 röster.

Princip och tradition i Lidingös kommunfullmäktige bjuder att ordförandeposten i kommunfullmäktige ska tillfalla det största partiet, som även efter årets val är Moderaterna. Anna- Britta Bergman (M) har Moderaternas fulla förtroende att fortsätta leda Lidingös kommunfullmäktige på samma förtjänstfulla sätt som under den gångna mandatperioden.

Den nya samlade vänsteroppositionen (S, V, MP, C, L och KD) på Lidingö från KD till Vänsterpartiet valde att bryta mot etablerad praxis för att i stället lyfta fram en egen kandidat till kommunfullmäktiges ordförande, Ewa Lantz (S). Ett förslag som röstades ned. Det är anmärkningsvärt att KD och L känner större samhörighet med en S-kandidat i stället för den moderata kandidaten som kommunfullmäktige stod bakom.

Kd och L har därmed tydligt offentliggjort att de övergivit sina borgerliga och frihetliga ideal för att i stället ingå i en ny vänsteropposition och göra gemensam sak med V och S mot M och LP. Det är något som vi moderater beklagar. Samtidigt välkomnar vi att KD och L nu öppet deklarerat för Lidingöborna att de ser S, V och MP som sina politiska fränder. Det står därmed klart att M och LP är de enda två borgerliga partierna på Lidingö. På Lidingö står nu ett tydligt högerstyre mot en tydlig vänsteropposition.

Vi har förståelse för att KD och L är besvikna över att mista sina kommunalrådsposter, men Lidingöborna har inte röstat för ett vänsterstyre. Därutöver är det inte skäl att kasta sina borgerliga ideal över bord. Att över en natt gå i opposition mot sin egen politik ter sig förhastat, ogenomtänkt och principlöst. Att medvetet misstolka Lidingökoalitionens handlingsprogram framstår därutöver som ohederligt.

Lidingökoalitionen kommer fortsätta att göra Lidingö ännu mer välskött, ett arbete som vi påbörjade under den gångna mandatperioden tillsammans med KD och L.

Skatten ska inte vara högre än vad den behöver vara för att säkra god kvalitet och service till medborgarna. Lidingöborna är överbeskattade och Moderaterna ser att det finns utrymme att sänka skatten med bibehållen hög kvalitet i kärnverksamheten. Vi kommer även att genomföra ett flertal satsningar som förbättrar kvaliteten i Lidingöbornas service och omsorg.

Lidingös verksamheter ska tillhöra Sveriges bästa, både vad gäller upplevd kvalitet och kostnadseffektivitet. Kvällens omröstning har visat att Lidingökoalitionen har kommunfullmäktiges och därmed Lidingöbornas förtroende att fortsätta på den inslagna vägen.

– Voteringen i kommunfullmäktige var en testomröstning om var majoriteten finns i kommunen. Nu står det klart att borgerligheten vann och att KD och L tillhör vänstern, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö.

Pressmeddelande från M

Kommentarer

 1. Ni använder begreppet ”borgerlig” när det hade passat bättre med konservativ/nationalistisk.

  Kritiken mot minoritetsstyret har knappast varit att den är borgerlig. Det handlar mer om det sakplitiska innehållet att sälja ut bostäder, äldreboenden och förskolor för att kunna sänka skatten ytterligare 50 öre.

  Sakfel: Ewa Lantz (s) var inte vänsterpartiets kandidat utan Socialdemokrat.

 2. Igår utmanades ni av en enad opposition bestående av 6 partier. Ert svar på detta är att kalla det för en vänsteropposition. Med samma retorik skulle man kunna kalla det nya styret på Lidingö för ett SDstyre. Ni borde snarare fråga er varför 6 partier, socialistiska och borgerliga, går ihop och ifrågasätter ert styre. Hoppas ni har säkerhetsbältena på för detta kommer att bli en mycket skumpig mandatperiod.

 3. Gabor,
  Pengar från ev utförsäljningar tas ej som löpande intäkt utan dessa ska i så fall amortera ev lån för att minska skuldbördan.

  Ett ev utrymme för skattesänkningar ges inte genom utförsäljningar utan genom ev lägre kostnader/ effektivare förvaltning.

 4. Jag väljer att svara på Centerpartiets Gabor Sebastianis och Joakim Jarnryds inlägg här ovan i ett sammanhållet svar.

  När Centerpartiet citerar ur Koalitionsprogrammet (vilket ni gärna får göra) ber jag er citera textavsnitten komplett och inte utesluta viktigt innehåll för att vilseleda läsarna. När det gäller att sälja av visst kommunalt fastighetsinnehav sker det i syfte att undvika upplåning för att finansiera viktiga kommunala investeringar, inte för att sänka skatten. Så här är detta formulerat på sidan 12 i Koalitionsprogrammet:

  – Sälja av kommunala fastigheter och bostadsrätter som kommunen inte behöver, eller kan komma att behöva, i sin egen eller upphandlad verksamhet. Så att kommunen inte skall behöva skuldsätta sig.

  När det gäller skattesänkning är den kompletta formuleringen i Koalitionsprogrammet så här:

  – Öka kommunens effektivitet och kvalitet med målet att sänka skatten med 50 öre senast 2025 förutsatt fortsatt god service och kvalitet till medborgarna.

  Rätt ska vara rätt!

  1. Rätt ska vara rätt och det står att ni önskar effektivisera i skola och omsorg för att sänka skatten. Moderaternas KSO sa senast i måndags i kommunfullmäktige att Lidingöborna är överbeskattade med en hel krona. Som förälder och Lidingöbo med gamla släktingar på ön vill jag inte se dessa nedskärningar. Tvärtom vill vi ha bättre verksamhet. Visst kan man effektivisera och det ska vi göra men fler anställda i tex barnomsorgen kostar också mer pengar. Från KD är vi stolta över att Lidingö är en välskött kommun med låg skatt men vi vill också att barngrupperna ska bli mindre och att fler välutbildade undersköterskor ska arbeta i hemtjänsten.

   Carl-Johan Schiller (KD)
   Gruppledare

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *