M: Lidingö står väl rustat inför bistrare tider

Debatt28 november 2022 kl 04.434

Men oppositionen vill bränna Lidingös reserver

Med de tuffa tider som nu står för dörren står Lidingö väl rustat och kommer att kunna göra betydligt större satsningar än de flesta kommuner. Det är möjligt tack vare en ansvarsfull moderat ekonomisk politik där fokus under den gångna mandatperioden bibehållits på stadens kärnverksamheter och på att skattebetalarnas pengar ska användas till rätt saker med högsta kvalitet och med bästa valuta för varje skattekrona.

Som ett resultat har staden visat överskott över tid vilket innebär att vi även kommande år kan upprätthålla både hög kvalitet och finansiera investeringar. Det innebär bland annat att vi i denna budget prioriterar grundskolan extra mycket och kommer att ta fram en ny översiktsplan för ett grönt Lidingö.

Under mandatperioden som har gått har vi moderater drivit på för att sänka skatten på Lidingö med 65 öre med bibehållen kvalitet i kommunens service. Det betyder att en medelfamilj på ön med vår politik fått 5 400 kronor i sänkt skatt och därmed större frihet att själva få välja hur de vill använda sina pengar. Det är en viktig frihetsökning och välfärdssatsning för Lidingös familjer.

Nu när vi går in i tuffare tider är det positivt att staden har ett gynnsamt utgångsläge, men riskerna i ekonomin och därmed risken för minskning av kommunens skatteintäkter har ökat kraftigt samtidigt som inflationen driver upp priserna. Prognoserna visar på en nedåtgående ekonomisk trend. I dagsläget har Lidingö stad en buffert på cirka 25 miljoner kronor för oförutsedda händelser vilket motsvarar lite mindre än 1% av kommunens budget. Den kudden är liten men viktig och behövs i händelse av oförutsedda utgifter i dagens osäkra läge.

Men medan Moderaterna fortsätter värna trygghet och stabilitet i stadens finanser med en ansvarsfull politik vill vänsteroppositionen med C i spetsen göra precis tvärtom. I sina skuggbudgetar gör C och S tydligt och klart att de mitt i kristider helt vill bränna slut på kommunens nödvändiga buffert. Om Centern och Socialdemokraterna vill att politiken skall spendera mer pengar vore det bättre om de var ansvarsfulla och tog konsekvenserna av sin politik genom att göra en tydlig skattehöjning.

S och C gick till val på att vara stark kritiska mot Moderaternas skattesänkningar. Men nu efter valet har de plötsligt gjort en tvärvändning och accepterar tidigare skattesänkningar. Dock fortsätter de att påstå att vi moderater har sänkt skatten på Lidingö genom att skära i stadens kärnverksamheter och på bekostnad av kvaliteten i välfärden för unga, äldre, sjuka och svaga. Men det är helt enkelt inte sant. Våra satsningar har tvärtom gett ökad kvalitet i stadens service. Det vet oppositionen förstås om eftersom de inte föreslår skattehöjningar.

I andra kommuner och på riksplanet har vi kunnat se effekterna av C:s och S politik. De lovar allt till alla utan att ta ansvar för vare sig tryggheten eller ekonomin.

Lidingö har ordning och reda i finanserna och står starkt rustat trots att världen skakar. Vi Lidingömoderater kommer fortsätta att stärka stadens grundfunktioner så att Lidingöborna även fortsättningsvis kan få bästa kvalitet och service, lågkonjunkturer till trots, med en fortsatt ansvarsfull ekonomi och större frihet för Lidingöborna.

Jag vill att Lidingö ska vara Sveriges mest välskötta kommun med service av högsta klass till Lidingöborna. Det ska vara fortsatt ordning och reda i finanserna, kvalitet i omsorgen och trygghet på gator och torg. Det är mitt löfte och det fortsätter jag att arbeta för varje dag.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö

Kommentarer

  1. Centerpartiet är ett borgerligt och liberalt parti. Det innebär att vi håller hårt i varje skattekrona som ska gå till nytta för Lidingöborna. Varje skattekrona som tas in ska vårdas och användas så effektivt som möjligt. Med en social och jordnära liberalism vet vi också hur viktig skolan är för att varje individ ska nå sina fulla potential och att alla äldre som kämpat hela livet ska ha rätt till en god äldreomsorg, att de funktionsnedsatta har rätt till samma frihet som oss andra. Då kan man inte som Moderaterna spara in på skola och omsorg, och bli någon typ av lågpriskommun med sämre kvalitet i skola och omsorg med till exempel låg andel förskollärare. Vi vill att Lidingö ska vara en premiumkommun med bästa skolan och omsorgen. Det är liberal borgerlighet. Att stå för kvalitet, ekonomiskt ansvarstagande och varje individs möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar.

    Vi minskar medel till kommunstyrelsens förfogande till 10 mnkr – en fortsatt stor reserv. Tillskillnad från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är vi noga med att klara överskottsmålet för alla planår på 1 procent av verksamheternas kostnader (drygt 30 mnkr). Till skillnad från Moderaterna lägger vi även en budget med stor marginal 2025 med ett betydligt större överskott för att klara av att hantera svängningar i ekonomin och kunna finansiera nödvändiga satsningar på idrottshallar som behövs framöver.

  2. Bra, Buddgård! Det är uppenbart att den breda oppositionen på Lidingö borde få förtroendet att styra Lidingö istället för M med sin svältkur för välfärden och totala frånvaro av adekvata klimatsatsningar, den stora framtidsfrågan framför andra.

  3. Vi som är synskadade då? Är vi bortglömda? Det går rykten om att taltidningen på Liding plötsligt ska tas bort. Det kommer bara att bli pannkaka för oss synskadade, då våran taltidning är otroligt viktig för att kunna ha en utblick via våra öron eftersom vi inte ser skärmar och kan läsa text som seende. Att ta bort en taltidning är inte bara snålt- det är ogenomtänkt och orättvist och nu får vi se vilket parti som räddar taltidningen. Det partiet kommer vi synskadade att rösta på i nästa val. Flera kommuner har beslutat att behålla taltidningen eftersom det är tillgänglighet på riktigt.

    1. Instämmer, taltidningen är viktig, från Vänsterpartiets sida skall vi göra vad vi kan för att den ska vara kvar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *