M: Lidingö ska förbli en grön ö

Debatt8 september 2022 kl 11.391

Allt oftare höjs röster om att Lidingö ska tvingas bygga tätare och framför allt fler billiga hyresrätter. I Almedalen i somras uttalade Socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Johan Löfstrand att Lidingö bokstavligen borde tvingas att bygga mer bostäder eftersom ön ju har ”jättemycket mark”. Och nu vill även Aftonbladets ledarsida att Lidingö ska bygga fler billiga hyreslägenheter (5/9).

Det är typiskt för socialister att med statens hjälp vilja köra över individen och avskaffa det kommunala planmonopolet, utan hänsyn till lokalbornas önskan om en bevarad närmiljö. Vänstern förespråkar att makten ska flyttas från individen och det lokala sammanhanget och centraliseras till staten. Socialisternas recept är att höghus ska tryckas in i villa- och trädgårdsstäder och att kulturmiljöer ska förvanskas. Socialdemokraternas drömscenario är att centralisera, köra över kommunerna och bestämma.

Vi påstås motsätta oss att mindre bemedlade alls kan finna en bostad på ön. Men Lidingö är redan landets femte mest tätbebyggda kommun. Därutöver utgör hyresrätter en tredjedel av öns alla bostäder. Lidingö är även en av Sveriges mest attraktiva kommuner dit människor vill flytta. Här finns grönska och småskalig bebyggelse, närhet till storstaden och knutpunkter för kollektivtrafiken.

Vi Lidingömoderater står för en borgerlig och liberalkonservativ värdegrund som innebär att våra närmiljöer ska utvecklas varsamt och i samklang med den omkringliggande bebyggelsen och i dialog med människorna som lever här.

Människor ska själva bestämma få över sina liv och kunna påverka sin närmiljö. Därför utvecklas vår kommun med hänsyn till befintlig arkitektur och bebyggelse. Vi arbetar för en bra balans mellan att värna den historia och de unika miljöer som finns och att bygga nytt för framtiden. Det är en fråga om samhällssyn och om människosyn.

Vi Lidingömoderater anser därför att vi skall vara rädda om öns parker och grönområden och eftersträva ett återhållsamt bostadsbyggande. Lidingös karakteristiska arkitektur och kulturmiljö ska skyddas och bevaras. Nybyggnation ska utformas småskaligt och varsamt. Det finns inte något självändamål i att öka antalet bostäder eller invånare på Lidingö

Lidingö ska inte förvandlas till ännu en miljonprogramsförort, utan förbli småstaden nära storstaden. En grön och trygg oas som ska bevaras för småbarnsfamiljer, pensionärer, sport- och friluftsentusiaster och för kommande generationer.

För att lösa Sveriges bostadssituation krävs nationella bostadspolitiska beslut. Det handlar om att avskaffa flyttskatten så att rörligheten i det befintliga beståndet ökar, om att minska regelkrånglet och pålagorna för nyproduktion. Det handlar om avskaffandet av planekonomi i befintliga hyror och om behovet av marknadshyror. Och det handlar om svårigheten för unga att komma in på bostadsmarknaden som de av S införda amorteringskraven har inneburit.

Lidingö ska utvecklas varsamt. Och det gör vi i dialog med våra kommuninvånare och väljare. Lidingö är redan en av landets mest tätbefolkade kommuner. Det är hög tid att andra kommuner tar sitt ansvar, precis som Lidingö mer än väl redan har gjort.

Mitt uppdrag är inte att vara socialdemokratiska talespersoner eller vänsterorienterade ledarsidor till lags, utan att värna Lidingöborna och att fatta politiska beslut i enlighet med det mandat som mina väljare på Lidingö har gett mig. Det kommunala vetot och självbestämmandet ska därför finnas kvar och det ska vara fortsatt tryggt, grönt och trivsamt på Lidingö.

Jag slår vakt om Lidingö med Lidingöbornas bästa för ögonen, och det lovar jag att fortsätta med.

Daniel Källenfors (M)
Lidingömoderaternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande på Lidingö

Kommentarer

  1. Tack för en mycket saklig och välskriven artikel!

    Att Lidingö är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun är nog inte allmänt känt. Man får i debatten intrycket av att detta inte heller är känt hos vissa lokala Lidingöpolitiker i det bygg expansiva röd gröna vänster blocket (S, MP, V och C?). Som så mycket annat har inte heller vänster tidningen Aftonbladet ordentlig koll på detta.
    Det finns flera kommuner i Stor Sthlm som inte ens har hälften av den befolknings täthet som finns på Lidingö.
    Med Lidingös befolknings täthet är det väl högst rimligt att vara rädd om parker, grön och skogsområden mm och att eftersträva ett återhållsamt och småskaligt bostadsbyggande.
    Lidingö har redan tagit sitt regional politiska ansvar för byggande till skillnad från många andra kommuner.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *