M: Lidingö entré ska bli mer estetiskt tilltalande och trivsam

Debatt22 augusti 2022 kl 05.054

Lidingö entré ska bli mer trivsam, skriver tre Lidingömoderater.

Lidingö entré tillkom för drygt femtio år sedan när den då nya vägbron togs i bruk. Då skapades det djupa vägdiket i Torsvik med sina höga betongvägar på sidorna. Dessa är nu påtagligt smutsgrå och ser inte ut att vara rengjorda sedan dess.

Den nya Lilla Lidingöbron för gående, cyklar och Lidingöbanan färdigställs i detta nu. Den har en planerad premiär för gående och cyklister i september 2022 och för tåg i maj 2023.

Men det är inte bara viktigt att infartsmiljön till Lidingö fungerar rent praktiskt för Lidingöborna, utan vi Lidingömoderater månar om att den också ska vara estetiskt tilltalande och trivsam.

Ansvarig för vägbron och vägdiket i Torsvik är Trafikverket. Lidingö Stad har kontaktat och gett förslag till Trafikverket under mandatperioden i syfte att få verket att ta en aktiv roll i arbetet med förbättringar av vägdiket. Tyvärr har verket ej visat något större intresse så här långt, men vi fortsätter att driva frågan med oförminskad kraft.

Vi Lidingömoderater vill förbättra infartsmiljön och Lidingö entré genom att:

 1. vägdiket i Torsvik i höjd med Björntvätten täcks över för att minska buller och även försköna miljön i gatuplanet. Överdäckningen ska göras i form av en parkmiljö med café. För att undvika att en lång körtunnel skapas med krav på dyra säkerhetslösningar vill vi att överdäckningen görs på en sträcka som är kortare än 100 meter.
 2. anlägga en mindre park i direkt anslutning till landfästet på Lidingösidan för den nya bron. Parken ska ha kulturinslag med bland annat den äldre väntkur som kallas Vindarnas tempel. Detta arbete har redan påbörjats och staden har avsatt medel för utsmyckning med statyer och krukor.
 3. utveckla det område (norr om Lilla Lidingöbrons landfäste) som kallas ”Lidingö Brostrand”. Syftet är att utveckla området med dels vattenanknuten verksamhet, dels restaurang/café-verksamhet och dels park och strandpromenad. Moderaterna vill här också se en småbåtshamn samt eventuellt ett kallbadhus. Beslut om planarbete togs kvartal 4 2021, samråd planeras till kvartal 4 2022.
 4. att förskönande insatser kring Torsviksdiket görs avseende rengöring, belysning, färg samt viss utsmyckning. Därtill kan övervägas skyltar i färdvägens riktning som kan tändas vid evenemang som till exempel Lidingöloppet.
 5. Millesstatyn på Torsviksberget blir en än tydligare siluett för Lidingö entré med bland annat förstärkt belysning.  

För att vår vision för Lidingö entré ska bli verklighet eftersträvar vi finansieringslösningar där såväl Trafikverket, Lidingö stad som privata intressen kan vara delaktiga.

Vi Lidingömoderater värnar estetiska värden i vår gemensamma närmiljö. Lidingö entré har stor utvecklingspotential att bli mer trivsam och vi vill radikalt och skyndsamt förbättra både infartsmiljön och upplevelsen av Lidingö entré.

Christer Serenhov
Carl-Johan Gestrup
Kent Björnberg
för Lidingömoderaterna

Kommentarer

 1. Det är bra att även M ansluter sig till den linje som alla majoritetspartier (och flera i oppositionen) vill se ska bli verklighet! Dessa frågor är inte nya utan har planerats för under mandatperioden.

  Dock är flera av dessa förslag kostsamma och vi konstaterar att M reviderat sin syn på vilka investeringskostnader som kommunen ska finansiera för att få till en trevligare entré.

  Bra!

  Carl-Johan Schiller (KD)

 2. Lilla Lidingöbron blir fantastisk vacker och från det hårt exploaterade området kring Ropsten kommer promenad eller cykeltur att bli som att komma till ett paradis ! Därför är det naturligtvis viktigt med park men nu då bron håller på att vara användbar för gående och cyklister måste man förbereda för rimligt antal parkeringsplatser på upplagsplatsen där det senare kommer att byggas något som fordrar parkeringsplatser.

  Nu är parkeringsplatserna vid Grenstigen fullsatta varje dag och motivationen att gå till Ropsten ökar kraftigt om man kan parkera närmare bron och inte blir ”rånad” på trängselskatt och parkeringsavgifter i Ropsten. Alternativet är att bygga parkeringsplatserna i anslutning till lokalgatan eftersom det inte kommer att tillåtas biltrafik från Torsviks Hamnväg. Detta är åtgärder som kostar väldigt lite i förhållande till hela paketet och det går att göra snabbt om inte byråkratierna och oenighet sätter käppar i hjulet.

 3. Utmärkt med överdäckning men hur är det tänkt med bullerdämpande åtgärder österut mot brofästet? Gränsvärdena är väsentligt överskridna redan tidigare med mindre trafikintensitet.

  1. Utmärkt med en mer välkomnande entre till Lidingö. Flera av förslagen är mycket bra. Nu gäller det att också Trafikverket vaknar till!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *