M: Låt inte Socialdemokraterna ta makten från folket

Debatt9 september 2022 kl 04.232

Magdalena Andersson och Socialdemokraterna har ett selektivt minne. 70-talet var inte den äppelkindade tid som nu hyllas.

Uppvuxen på 60- och 70-talen har mina val i livet begränsats av den socialdemokratiska enpartiregeringen. Under 40 år, då Socialdemokraterna hade den enväldiga makten och var ensamt styrande regeringsparti, begränsades individens valmöjligheter när det gällde livets viktigaste val som val av skola, vård och omsorg.  

Med ett fåtal undantag fanns endast en statlig skola och förskola där dina barn placerades av tjänstemän och politiker. I princip fanns enbart offentliga ägda vårdcentraler och sjukhus fanns. Det fanns endast ett apoteksmonopol och ett mycket begränsat antal apotek som ett resultat av det statliga monopolet.  I Sverige tilläts sändningar endast från det statliga Radio- och TV-monopolet.

Tack vare Moderaterna har politiken förnyats sedan 90-talet så vi kan välja och fatta egna beslut. Vi tillhör inte längre någon skola, vårdcentral, sjukhus eller omsorgsboende. I Sverige kan och får man numera välja även sådant som är viktigt, inte bara frisör eller tandkräm.

Många friskolor och fria förskolor har sedan dess startats. Eleven tillhör inte längre någon utan föräldrar och elever får själva välja i det viktiga valet av skola och förskola, oberoende av var man bor.

Man kan välja mellan privata och offentligt ägda vårdcentraler och sjukhus. Det är möjligt att byta vårdcentral eller läkare. Tillgängligheten har också ökats väsentligt genom fler vårdcentraler och nätläkare som KRY och Doktor.se.

Privata vård- och omsorgsboenden med olika inriktning ger våra äldre och de allra svagaste möjligheten att välja utifrån egna preferenser.

Idag finns ett stort antal apotek och man kan beställa på nätet från olika leverantörer och köpa receptfri medicin i sin livsmedelsbutik.

Att nu, som Magdalena Andersson och Socialdemokraterna, säga att man vill ta tillbaka makten och lägga ett flertal förslag om begränsningar av skolval, ägare och driftform bådar inte gott för framtiden. Individen är bäst lämpad att välja och fatta egna beslut för den egna livssituationen – inte politiker och tjänstemän!

På Lidingö har vi moderater länge arbetat för största möjliga valfrihet inom alla områden och för nöjda Lidingöbor. En Moderatledd regering borgar för fortsatt valfrihet med god kontroll.

Låt inte Socialdemokraterna ta ifrån medborgarna vår frihet att själva få bestämma över de viktigaste besluten i våra liv.

Anna-Britta Bergman (M)
Kommunfullmäktiges ordförande
För Lidingömoderaterna

Kommentarer

  1. Tack för ett viktigt inlägg och korrekt beskrivning av Sverige på 60- och 70-talen. Många yngre väljare har inte upplevt denna epok och vilken lång process som krävts för att få det fria samhälle vi idag bara tar för givet.

  2. Skolval bör förändras, kötid är inte en framkomlig väg. Ta bort skygglapparna, svenska folket vill inte ha vinster i skolan, lärare vill inte ha vinster i skolan utan endast moderata partivänner. Korruptionen måste upphöra.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *