M-initiativ till Östlig förbindelse

Tänkbar dragning Östlig förbindelse
Stad & Politik1 september 2022 kl 11.473

Moderaterna lovar att återinföra en Östlig förbindelse i Nationell plan. För att samla fler bakom satsningen vill Moderaterna i Region Stockholm pröva en Östlig förbindelse tillsammans med möjligheten att bygga ut spårtrafiken i Stockholmsregionen.

- Att säkerställa en ringled är A och O för huvudstadsregionens utveckling. Den östliga förbindelsen skulle förbättra luften i innerstaden, förenkla vardagen för alla boende i Stockholms kranskommuner och binda samman länet. Det är en viktig pusselbit för att Stockholm fortsatt ska kunna vara en av Europas mest konkurrenskraftiga storstäder inom innovation, teknik , medicin och forskning, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm.

- Det östliga initiativet är ett viktigt moderat vallöfte för Lidingöborna som kommer slippa åka runt stan för jobb och handel. Man kommer kunna ta Lidingöbanan ända till Sickla och till NK och lätt kunna ta bilen till jobbet söder om staden. Lidingömoderaterna har tillsammans med Moderaterna i Region Stockholm och i riksdagen drivit fram förslaget. Garanten för att kunna genomföra viktiga infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen är ett moderat styre på nationell nivå så väl som i regionen och på Lidingö. Vi är det lokala partiet med den nationella styrkan, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

De moderata kollegorna till Källenfors, Mats Gerdau i Nacka och Deshira Flankör i Värmdö håller med. På regionnivå ser man också behovet:

- En fungerande och modern storstad behöver både bilen och kollektivtrafiken. Nu tar vi initiativ till en Östlig förbindelse som kan bli ett med en historisk satsning på utvecklad kollektivtrafik. Det är den typen av framtidsbygge Stockholmsregionen behöver, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm.

Fakta:
I syfte att lösa dagens omfattande framkomlighetsproblem på vägar och i kollektivtrafiken föreslår Moderaterna på nationell nivå att återuppta planeringen och projekteringen av en Östlig förbindelse. Moderaterna utlovar att lyfta tillbaka objektet i Nationell plan som Socialdemokraterna tog bort 2014.

En Östlig förbindelse ger nyttor över hela Stockholmsregionen. Östlig förbindelse avlastar inte bara trafiken i Stockholms innerstad, vilket innebär att miljön, säkerheten och framkomligheten förbättras för samtliga
trafikantgrupper, utan har också utretts generera nyttor för biltrafiken på Essingeleden, Södra Länken och Norra Länken.

För att samla fler bakom satsningen vill Moderaterna i Region Stockholm pröva en Östlig förbindelse tillsammans med möjligheten att bygga ut den östliga spårtrafiken och knyta samman trafikslag såsom Tvärbanan, Spårväg City och Lidingöbanan. Detta i syfte att skapa större robusthet i kollektivtrafiken som en del av arbetet med en Östlig förbindelse.

Kommentarer

  1. Om jag inte minns fel var den östliga förbindelsen ett löfte från M redan vid valet 2018. Av vilken anledning kunde M inte föra det projektet i hamn då?
    B la SD var väl på ide’n både då liksom nu.
    ?

  2. Vad är fördelen för de Lidingöbor som inte pendlar söderut? Nackdelen är enorma köer i Norra Länken och på Lidingövägen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *