M-initiativ till Östlig förbindelse

Tänkbar dragning Östlig förbindelse
Stad & Politik1 september 2022 kl 11.474

Moderaterna lovar att återinföra en Östlig förbindelse i Nationell plan. För att samla fler bakom satsningen vill Moderaterna i Region Stockholm pröva en Östlig förbindelse tillsammans med möjligheten att bygga ut spårtrafiken i Stockholmsregionen.

- Att säkerställa en ringled är A och O för huvudstadsregionens utveckling. Den östliga förbindelsen skulle förbättra luften i innerstaden, förenkla vardagen för alla boende i Stockholms kranskommuner och binda samman länet. Det är en viktig pusselbit för att Stockholm fortsatt ska kunna vara en av Europas mest konkurrenskraftiga storstäder inom innovation, teknik , medicin och forskning, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Region Stockholm.

- Det östliga initiativet är ett viktigt moderat vallöfte för Lidingöborna som kommer slippa åka runt stan för jobb och handel. Man kommer kunna ta Lidingöbanan ända till Sickla och till NK och lätt kunna ta bilen till jobbet söder om staden. Lidingömoderaterna har tillsammans med Moderaterna i Region Stockholm och i riksdagen drivit fram förslaget. Garanten för att kunna genomföra viktiga infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen är ett moderat styre på nationell nivå så väl som i regionen och på Lidingö. Vi är det lokala partiet med den nationella styrkan, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

De moderata kollegorna till Källenfors, Mats Gerdau i Nacka och Deshira Flankör i Värmdö håller med. På regionnivå ser man också behovet:

- En fungerande och modern storstad behöver både bilen och kollektivtrafiken. Nu tar vi initiativ till en Östlig förbindelse som kan bli ett med en historisk satsning på utvecklad kollektivtrafik. Det är den typen av framtidsbygge Stockholmsregionen behöver, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd i Region Stockholm.

Fakta:
I syfte att lösa dagens omfattande framkomlighetsproblem på vägar och i kollektivtrafiken föreslår Moderaterna på nationell nivå att återuppta planeringen och projekteringen av en Östlig förbindelse. Moderaterna utlovar att lyfta tillbaka objektet i Nationell plan som Socialdemokraterna tog bort 2014.

En Östlig förbindelse ger nyttor över hela Stockholmsregionen. Östlig förbindelse avlastar inte bara trafiken i Stockholms innerstad, vilket innebär att miljön, säkerheten och framkomligheten förbättras för samtliga
trafikantgrupper, utan har också utretts generera nyttor för biltrafiken på Essingeleden, Södra Länken och Norra Länken.

För att samla fler bakom satsningen vill Moderaterna i Region Stockholm pröva en Östlig förbindelse tillsammans med möjligheten att bygga ut den östliga spårtrafiken och knyta samman trafikslag såsom Tvärbanan, Spårväg City och Lidingöbanan. Detta i syfte att skapa större robusthet i kollektivtrafiken som en del av arbetet med en Östlig förbindelse.

Kommentarer

  1. Om jag inte minns fel var den östliga förbindelsen ett löfte från M redan vid valet 2018. Av vilken anledning kunde M inte föra det projektet i hamn då?
    B la SD var väl på ide’n både då liksom nu.
    ?

  2. Vad är fördelen för de Lidingöbor som inte pendlar söderut? Nackdelen är enorma köer i Norra Länken och på Lidingövägen.

  3. Nya spårvägsförbindelser – från Lidingö och Ropsten in till stan och till Sickla – är positivt på många sätt, för invånarna i såväl Lidingö som i Stockholm och Nacka. Att resa med spårväg är attraktivt, lugnt, bekvämt och har liten påverkan på miljö och klimat. En östlig motorväg för biltrafik däremot känns väldigt 1960-tal… Nya motorleder genererar mer biltrafik, om detta är forskningen överens. Större ytor och fler leder för biltrafik får följden att fler tar bilen, inte tvärtom. En östlig förbindelse för biltrafik skulle leda till ökade klimatutsläpp och ökade partikel- och mikroplastutsläpp (elbilar sprider partiklar och mikroplast från däcken i lika hög grad som bensinbilar och genererar dessutom stora utsläpp vid tillverkning och gruvbrytning av sällsynta jordartsmineraler till batterierna). Avgastorn (”ventilationstorn”) behöver byggas längs Östlig förbindelse och bilavgaserna från dem kommer att blåsa med vinden… oftast österut, p.g.a. västvindarna, över Lidingö. Lidingö kommer att drabbas av ökad trängsel på vägarna, större lokala utsläpp av luftföroreningar över Lidingö, samtidigt som motorleden bidrar till ökade klimatutsläpp i en tid när vi verkligen behöver minska klimatutsläppen. Låt oss tänka lite förnuftigt nu år 2023. Vi har kunskap om hälsa, miljö och klimat som vi inte hade under bilismens storhetstid. Bygg fler spårförbindelser och gärna snabba pendelbåtlinjer, inte fler motorvägar för bilar.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *