M: Inför ett yrkesinriktat gymnasieprogram på Lidingö

Debatt27 juni 2022 kl 03.513

Utbildningen är central för Lidingös unga. Våra skolor levererar höga studieresultat och våra niondeklassare tillhör de med högst avgångsbetyg i hela landet. För att bredda valfriheten och utöka möjligheterna att läsa sin gymnasieutbildning på Lidingö vill vi utreda möjligheterna till ett nytt gymnasieprogram - en yrkesförberedande gymnasieutbildning inom ramen för hotell- och turismprogrammet, tillsammans med den lokala besöksnäringen.

För närvarande finns det inget yrkesförberedande gymnasieprogram på Lidingö. Det tycker vi är synd, för de yrkesförberedande programmen har många fördelar. Den yrkesförberedande utbildningen är unik i sin förmåga att leda till jobb direkt, likväl som möjligheter till vidare studier på såväl yrkeshögskola som universitetet i Sverige och internationellt.

Just hotell- och turismprogrammet är särskilt väl lämpat för Lidingö. Här finns elva konferensanläggningar. Få kommuner har lika många konferensanläggningar på samma yta som Lidingö. De är stora arbetsgivare och lockar årligen tusentals besökare, vilket ger värdefulla följdverkningar för andra sektorer. Konferensanläggningarna utgör därmed en betydelsefull del av det lokala näringslivet. Genom en etablering av ett yrkesförberedande program med serviceinriktning kan vi ge fler ungdomar en språngbräda till en yrkesgren med chans till anställning både på ön och i världen, samtidigt som vi bidrar till det lokala näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning.

Moderaterna i Utbildningsnämnden
Anna-Carin Pehrson, vice ordförande
Christer Mohlin, ledamot
Fredric Westerdahl, ledamot
Angela Langenskiöld, ledamot
Michael Anderberg, ersättare
Tobias Sjö, ersättare
Nathan Glückman, ersättare

Kommentarer

 1. Intressant idé, med varstans? Hersby har väl inga platser och ni stängda ner Gångsätra gymnasiet för bara några år sedan.

  1. Hej Alison! Roligt att du också tycker idén är intressant. Alla svar finns inte på plats och lokalfrågan är en av de punkter som behöver utredas vidare.

 2. Hej Alison, om tillräckligt intresse finns för det nya gymnasieprogrammet så kommer vi att lösa lokalfrågan. Yrkesförberedande programmet kommer att ha speciella krav på lokaler vilket kommer att utredas i detalj.
  Vi ser mycket positivt på möjligheterna att kunna starta ett yrkesförberedande program på Lidingö.
  Gångsätra gymnasium lades ner 2013 p.g.a bristande elevunderlag och lokalerna hyrs sedan av friskolan Christinaskolan.

  Vänligen,
  Anna-Carin Pehrson
  (M)Vice ordförande Utbildningsnämnden

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *