M: återhållsamt bostadsbyggande och varsam centrumutveckling

Debatt2 september 2022 kl 11.428

Lidingö Centrum skall bli mer trivsamt och levande, skriver två Lidingömoderater

Lidingö är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun. Vi Lidingömoderater anser därför att vi skall vara rädda om öns parker och grönområden och eftersträva ett återhållsamt bostadsbyggande. Lidingös karakteristiska arkitektur och kulturmiljö ska skyddas och bevaras. Att Lidingö är en ö betyder att tillgänglig mark per definition är en ändlig resurs. Detta innebär att nybyggnation endast kan ske i begränsad omfattning. Nybyggnation ska utformas småskaligt och varsamt.  Det finns inte något självändamål i att öka antalet bostäder eller invånare på Lidingö.

Med ett återhållsamt bostadsbyggande värnar vi också Lidingös vackra natur och skogsområden.

Lidingömoderaternas byggpolitik ska präglas av varsamhet, lyhördhet, transparens och dialog med Lidingöborna. Byggpolitiken skall vara långsiktig och förutsägbar.

Lidingömoderaterna vill bland annat:

 • se en försiktig väl balanserad och varsam utveckling av Lidingö Centrum.

Kommunstyrelsen antog i juni 2019 en projektpromemoria för Lidingö Centrum. Målet är att i linje med Lidingöbornas önskemål skapa ett mer levande centrum med ett mindre antal nya bostäder, en del nya butiker och några fler restauranger där den uppskattade småskaliga, gröna och trivsamma utemiljön finns kvar.

Lidingö Centrum ägs sedan 2018 av Grosvenor Group och omfattar i dag drygt 40 butiker. Bostadsbeståndet såldes 2014 till en bostadsrättsförening.

Olika centrumförslag har under lång tid diskuterats. Inför sommaren 2022 tog Grosvenor Group fram ett nytt centrumförslag (enligt bilden ovan) som vi tror till stora delar motsvarar Lidingöbornas och stadens förväntningar.

Dock finns frågor kvar att diskutera. Förslaget ska nu presenteras för Lidingöborna och näringslivet. Därefter följer samråd och dialog i enlighet med plan- och bygglagen då alla intresserade kommer att erbjudas tillfälle att tycka till.

• att Rudboda torg rustas upp. Nya småskaliga radhus och lägenheter ska ersätta uttjänta byggnader och vi vill också skapa förutsättningar för en bättre fungerande dagligvaruhandel och en trivsam utemiljö. Arbete pågår där samråd och förslag till ny detaljplan planeras till senare delen av 2022.

• att Högsätra utvecklas för att ersätta den gamla sjukhusbyggnaden med trevliga och småskaliga bostadskvarter och ett nytt Hälsans hus som ger Lidingöborna en god tillgång till vård- och omsorgstjänster. Arbete pågår där samråd och förslag till ny detaljplan planeras till senare delen av 2022.

Vi söker nu ditt förtroende i valet den 11 september för att bevara Lidingö småskaligt, trivsamt och grönt för kommande generationer.

Christer Serenhov och Mats Gröndahl för Lidingömoderaterna

Kommentarer

 1. Bra! Lidingöborna förtjänar en fortsatt skön ö. Omtänksam byggutveckling kan ge ökad trivsel, trygghet och trafiksäkerhet.

 2. Bra formulerat kring byggpolitiken av Christer Serenhov och Mats Gröndahl. Två nyckelpersoner inom Lidingömoderaterna som jag har mycket stort förtroende för.

  Många partier tävlar nu om att lova allt till alla – och gärna omedelbart!

  Då känns det tryggt att stödja Lidingömoderaterna, som står för klokskap, varsamhet och långsiktighet – med full koll på Lidingöbornas gemensamma ekonomi.

 3. Skönt att någon vågar stå upp för principen ”Det finns inte något självändamål i att öka antalet bostäder eller invånare på Lidingö”. Bra!!!

 4. Mycket bra!! Långsiktigt, genomtänkt och för en fortsatt bevarad grön och trivsam miljö på Lidingö!

 5. Tydlig och hos Lidingömoderaterna en väl förankrad politik, där vi vill
  vårda vår gröna, sköna Ö. Mot bakgrund av den allt intensivare trafiksituationen är det nu angeläget att politiken medverkar till
  att förbättra kollektivresandet för Lidingöborna ex.vis med en tvärförbindelse
  på Ön och direktbussar till Solna med flera större arbetsplatsnav.
  Direktbussar måste kunna ge en snabbare transport och inte bara 1 min,
  som tydligen gäller för direktbussen från Rudboda till Ropsten.

  För Lidingö – i tiden!

 6. Mycket bra, en långsiktigt synsätt som ger utveckling i samklang med LIdingös fina natur och miljö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *