M: Alla Lidingöbor ska ha ett skyddsrum att gå till

Debatt14 oktober 2022 kl 05.07

Det ska vara tryggt och säkert att bo, arbeta och vistas på Lidingö. När Putin hotar med kärnvapen och riktar attacker mot Ukrainas civilbefolkning måste även vår krisberedskap vara på topp. Men flera av Sveriges största tätorter saknar tillräcklig skyddsrumskapacitet, och Lidingö är en av dem. Skyddsrum är ett statligt ansvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som fram tills 2021 styrdes av S-veteranen Dan Eliasson måste därför snabbt bli bättre på både samhällsskydd och beredskap.

En kartläggning som Dagens Nyheter genomförde i maj 2022 visar att Lidingö har en skyddsrumskapacitet på endast 87 procent. Därutöver är fördelningen ojämn. I de stora nybyggda bostadsområdena Dalénum och Gåshaga finns inga skyddsrum alls.

För några år sedan var Sverige det land efter Schweiz som hade flest skyddsrum per capita, men under en tid har varje tanke på nytt krig i Europa varit långt borta. Som en konsekvens beslutade riksdagen 2002 att inga nya skyddsrum skulle byggas och därför har nya bostadsområden blivit utan. Med det förändrade säkerhetsläget som vi står inför måste detta åtgärdas.

Skyddsrum ska kunna användas för att skydda mot alla stridsmedel som kan användas i krig. De ska kunna iordningställas inom två dygn och ha värme, ventilation och toalettmöjligheter. Inte minst ska de vara skyltade. Lidingö stad ansvarar för de skyddsrum som finns i stadens fastigheter. Skyddsrum är annars en statlig angelägenhet.

Fram till 1990-talet hade Sverige en statlig civilförsvarsorganisation som ansvarade för skyddet i krig, men i dag vilar i stället ett stort ansvar på enskilda fastighetsägare som förväntas stå för kostnaderna för investeringar, underhåll och åtgärdande av brister. Detta utan statliga bidrag.

MSB ska genomföra kontroller av de skyddsrum som finns, men för detta finns inga fastställda tidsintervall. När MSB senast rapporterade till regeringen konstaterade de själva att kontroll av beståndet genomförts på ”en låg ambitionsnivå” och att ”vissa brister inte åtgärdats”.

Varken dagens skyddsrumsbestånd eller kontrollsystem håller måttet

I AGA-berget i Dalénum finns 6 000 kvadratmeter bergrum som byggdes på 1940-talet. Det borde vara möjligt att omställa en del av utrymmet till skyddsrum för befolkningen vilket borde vara en kostnadseffektiv lösning för MSB. Gåshaga har i sin tur andra utrymmen som borde kunna användas.

Beräkningar visar att ett skyddsrum som rymmer 100 personer kräver en investering på ungefär en miljon kronor eller 10 000 kronor per skyddsrumsplats. Det är kostsamt, men pengar som staten måste skjuta till. Självklart ska alla Lidingöbor ha ett skyddsrum att söka skydd i vid behov. Medborgarnas säkerhet måste ha högsta prioritet.

Staten måste därför snarast rusta upp befintliga skyddsrum och bygga nya där dessa saknas. Ansvarsfrågan för underhåll måste därtill lösas och tillsynen fungera.

Som politiker har man ett ansvar att se runt hörn så att samhällets grundfunktioner kan upprätthållas. Befolkningens säkerhet är en grunduppgift som kräver ett långsiktigt perspektiv och insikten att kris och krig inte är utdöda fenomen. Att MSB inte upprätthållit landets skyddsrumkapacitet faller tungt på den avgående S-regeringen.

Den 7 november ska MSB presentera en utredning för landets skyddsrumsbestånd inklusive ansvarsförhållanden och förmåga vid höjd beredskap och krig. Vad utredningen mynnar ut i för kommunernas del återstår att se, men jag kommer att ligga på den nya regeringen tills Lidingös skyddsrumsbestånd är säkrat. Lidingö ska vara tryggt och säkert för alla Lidingöbor, även i kris och krig.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *