LP: Det är viktigt att läsa hela programmet innan man kritiserar

Debatt20 oktober 2022 kl 04.383

Valutgången på Lidingö den 11 september gav ett tydligt resultat. Många Lidingöbor (45%) är nöjda med hur LidingöPartiet och Moderaterna gemensamt styr ön. LidingöPartiet ökade mest av alla partier och ökade sin väljarbas med 3,27%. Moderaterna gick fram näst bäst bland de borgerliga partierna på ön och ökade med 1,88%. Övriga borgerliga partier gick bakåt på Lidingö. Det är inte så konstigt att den politiska oppositionen är missnöjda med ett sådant valresultat, men det är väljarna som avgör valutfallet.

Ända sedan valet 2018 har det upprepade gånger framförts kritik från oppositionen mot att staden har haft för många kommunalråd – fyra stycken. När valresultatet stod klart, och efter förhandlingar med de övriga partierna, blev det tydligt att ön skulle kunna styras på ett mycket bra sätt med endast två kommunalråd. Det var därför naturligt för LidingöPartiet att stödja en sådan lösning i kombination med en teknisk valsamverkan med Sverigedemokraterna, som kommer att säkra majoritet i kommunfullmäktige både för budget och det nya Koalitionsprogrammet som M och LP tagit fram och enats om.

När det gäller Koalitionsprogrammet bör man läsa hela programmet innan man kritiserar det. Den som gör det ser att både försäljning av fastigheter och ytterligare sänkning av skatten är villkorade utfästelser.

När det gäller försäljning av fastigheter och bostadsrätter säger Koalitionsprogrammet att det bara ska handla om fastigheter och bostadsrätter som ”kommunen inte behöver, eller kan komma att behöva, i sin egen eller upphandlad verksamhet”. Syftet med en eventuell utförsäljning handlar om att kommunen inte ska behöva skuldsätta sig för att klara viktiga framtida kommunala investeringar, inte om att finansiera skattesänkningar. Vi avser inte att sälja fastigheter för att sedan hyra tillbaka dessa, vilket kritikerna felaktigt påstår. När det gäller obebyggd mark är grundregeln att den ska behållas i stadens ägo. Orsaken är att mark som staden själv äger säkrar att den inte används för ny bebyggelse.

Både LidingöPartiet och Moderaterna är äkta borgerliga partier. För oss är det därför självklart att skatten inte ska vara högre än vad den verkligen behöver vara för att säkra en god kvalitet och service till medborgarna. Kan dessa kriterier uppfyllas ser vi inga problem med att på sikt sänka skatten med ytterligare 50 öre. Notera dock att skattesänkning endast är en av hela 103 utfästelser i det nya Koalitionsprogrammet, varav många utfästelser handlar om förbättringar för både barn, unga, vuxna och äldre. Skattesänkning är inte heller överordnat något annat utan genomförs endast "om ekonomin så tillåter" och "förutsatt fortsatt god kvalitet och service till medborgarna".

För LidingöPartiet är som bekant ett restriktivt bostadsbyggande en viktig kärnfråga. Lidingö är Sveriges till ytan sjätte minsta kommun och samtidigt den femte mest tätbefolkade. Det visar tydligt att Lidingö har tagit ett betydligt större ansvar för bostadsbyggande än nästan alla andra kommuner i landet och i huvudstadsområdet. Med endast LP och M i det nya styret får vi de bästa garantierna för att byggfrågorna hanteras som LidingöPartiet vill. Det tycker vi är bra!

Här kan du läsa hela koalitionsprogrammet:

Lars H Ericsson
Ordförande i LidingöPartiet

Kommentarer

 1. Bra och sakligt inlägg.

  Ibland känns det som att oppositionen tolkar handlingsprogrammet som ”fan läser bibeln”.

  Ett stort arbete med att förbättra kommunen har skett under den gångna mandatperioden och i detta har alla de tidigare koalitionspartnerna varit delaktiga. Med nuvarande program fortsätter detta arbete i samma riktning.

  Noterar nu ett visst ”gnäll” från de f.d. koalitionspartnerna som nu riktas mot LP och M. Som Lars skriver gjorde dessa partier ett överraskande dåligt val på Lidingö samtidigt som LP och M ökade. De f.d. koalitionspartiernas gnäll på det nya handlingsprogrammet ter sig mer som en frustration över det egna dåliga valresultatet.

 2. Lars H Ericsson och LP försöker förklara varför LP som historiskt sätt har värnat kommunens kärnverksamheter nu har köpt den extrema M-linjen rakt av. Vi förstår att det är knepigt för LP som inför valet ville vara ett alternativ till de moderater som var missnöjda med Daniel Källenfors (M) linje att inte prioritera skola och omsorg. Det går dock inte att förklara bort att M, LP och SD i det program vi alla har läst är tydliga med att kostnaderna för förskola och hemtjänst ska sänkas, att verksamheter ska utredas för försäljning och att fastigheter och lägenheter som kommunen äger ska säljas.

  Det är bra med olika huvudmän inom välfärden och självklart kan det finnas fastigheter som kommunen kan sälja när behovet att behålla dem inte finns. Men att sätta upp en summa för hur mycket pengar man vill ha in och sedan analysera vilka delar av Lidingö stad som ska säljas är oroväckande.

  Inom våra partier finns det frågor där vi landar i olika slutsatser. Men vi säger definitivt nej till den M-politik som Anders Paulsen (LP) tidigare drivit i Danderyd med mycket dåligt resultat. Varje ärende som Moderater, Lidingöpartister och Sverigedemokrater skriver fram med syfte att slumpa bort tillgångar i en tid när fastigheter sjunker i värde kommer vi att kritisera och försöka stoppa.

  Avslutningsvis vet vi att det finns kloka företrädare inom det nya minoritetsstyret som delar vår uppfattning och till er vill vi sträcka ut en hand. Låt oss stoppa ogenomtänkta realisationer av Lidingö stad!

  Patrik Buddgård (C)
  Daniel Larson (S)
  Suzanne Liljegren (L)
  Carl-Johan Schiller (KD)
  Patrik Sandström (MP)
  Jonas Lundgren (V)

 3. Det som är helt klart är att Lidingöborna inte röstat för S/V/MP/C. Trixande för att få vänsterstyre är därför helt oacceptabelt

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *