Lomhört ledarskap sparar på skolan trots protester!

Debatt10 december 2019 kl 06.06

Majoriteten (M, Lidingöpartiet, L och KD) påstår att de har ett lyssnande ledarskap. Men när friskolor och 1000 Lidingöbor protesterar skarpt emot en fryst skolpeng i majoritetens förslag till budget för 2020 slår de dövörat till.

Som största oppositionsparti accepterar vi inte vad som blir de facto neddragningar inom skola och omsorg. Den politiska oppositionen skickade därför tillbaka majoritetens förslag till budget i november med krav på förändringar. Majoriteten ändrar dock ingenting med hänvisning till nivån på skolpengen i jämförelsekommuner utvalda för att de tillhör de sex kommuner i hela landet med lägre kommunskatt än Lidingö.

Lidingö har idag sjunde lägst skatt av Sveriges 290 kommuner. Samtidigt har Lidingös förskolor bland landets lägsta andel utbildade förskolelärare, endast 24 procent. För Centerpartiet är det därför självklart att prioritera höjd skolpeng för hög kvalité och bra omsorg före majoritetens skattesänkning.

I en insändare avfärdar majoriteten de fristående skolornas vädjan om höjd skolpeng. Man skriver att man har ”full tilltro till att Lidingös fristående enheter klarar att vara lika effektiva som de kommunala enheterna”. Det man inte nämner är att de kommunala förskolorna 2019 har sex miljoner i skuld att betala av, på grund av tidigare underskott. De har alltså inte varit så effektiva som majoriteten försöker måla upp det som. Inför 2019 fick de kommunala skolorna dessutom ett sparkrav på 1 procent av budgeten, som de nu kan använda i budgeten för 2020. De fristående fick först i oktober 2019 reda på att de borde ha sparat pengar till 2020. Vi vet att de privata alternativen redan är minst lika effektiva som de kommunala. Med de förutsättningar majoriteten ger förskolorna tvingar man förskolorna att ta in fler barn och öka barngruppernas storlek eller minska på personalen. Det är inte okej.

Majoritetens argumentation är ihålig och håller inte! Därför vill Centerpartiet ta ansvar och höja pengen till förskola, grundskola och äldreomsorg.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Tor von Sydow (C), ordförande

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *