Livsfarligt att gå över vägen!

Upprörda boende i Skärsätra.
Lidingö29 november 2021 kl 05.028

De boende i Skärsätra rasar över att trafikljusen har släckts nu när det kommit så kallade busskuddar (fartbegränsande vägbulor) på platsen.

Ett stort antal boende från området samlades när Lidingö Nyheters reporter kom till platsen igår. Många var upprörda och arga. Argumenten haglade:

– Vi fick trafikljusen hit sedan en pojke blivit påkörd av en bil, berättar en förälder till pojken. Det är obegripligt att de nu tar bort ljusen!

– Vägguppen är bara till för att biltrafiken ska flyta smidigare. Den tar inte hänsyn till gångtrafikanterna, säger en annan.

– Vid den här övergången passerar dagligen många barn som går till och från skolan på egen hand, på morgonen i stark rusningstrafik och på eftermiddagarna i mörker. Där går förskolegrupper till och från Kappsta och där går äldre, kanske med nedsatt syn eller rörelseförmåga till och från hållplatsen och Skärsätra centrum, säger en tredje.

– Ingen ska behöva bli påkörd eller vara rädd för att bli det när de är på väg till skola, förskola, jobb eller ute för att göra nödvändiga ärenden eller bara promenera. Kommunen måste värna om alla invånares säkerhet. Vi vill att trafikljusen omedelbart slås på igen för att undvika olyckor! menar en fjärde.

En grupp barn går över vägen. Bilarna stannar snällt när Lidingö Nyheters reporter är på platsen, men så är det inte alltid, enligt de boende.

Gruppen av boende har skickat in en anmälan till Lidingö stad och fick häromdagen ett svar från stadens trafikplanerare, de skriver bland annat:

Anledningen till att vi har tagit bort signalregleringarna på Södra Kungsvägen vid Skärsätra är både för att öka trafiksäkerheten och för att förbättra flödet. Som utformningen har varit så har det ofta hänt att det blivit dubbla stopp vid järnvägsövergången då det både sker bomfällning när tåg passerar och sedan blir rött ljus när gående vill passera. Att ta bort signalregleringen kortar generellt ner tiden som bilister behöver stanna för att släppa över gående.

Trafiksignalerna har stängts av och fått soppåsar på sig.

Staden skriver också att många bilister kör mot rött och därför få inte trafiksignalerna den effekt man vill ha, men farthindren gör effekt för att bilarna ska sakta ner. Generellt sett så har busskuddar eller gupp en högre effekt på minskad olycksrisk vid övergångsställen än vad signalreglering har.

En annan synpunkt som trafikplaneraren framför är att trafiksignaler fungerar bättre på platser där trafiken är tätare och gatorna bredare. Vid 15 meters bredd och 13 000 passager per dygn ger det effekt. Vid Skärsätra station är det 13 meter och 10 300 passager/dygn.

De boende tänker inte ge upp. Nu kräver man att politikerna river upp beslutet.

Läs mer på www.lidingo.se/pågåendearbeten

Även vid järnvägsövergången vid Skärsätra har trafiksignalerna stängts av.

Kommentarer

  1. Kimmo, absolut så hade man ju gjort om man tänkt efter före, men du glömmer bort att logik och Lidingö trafikplanering aldrig kan ha med varandra att göra…
   De flesta av oss minns ju att majoriteten tyckte det var jättebra investering att bygga en cykelmotorväg parallellt med den existerande cykelvägen längs Norra Kungsvägen och ta bort flertalet parkeringar längs Källängsvägen, så självfallet måste man ju hitta på något onödigt och dyrt även för Södra Kungsvägen.
   Cykelmotorvägsfiaskot visade dock att folkopinion (läs: väljare) kan få galenskaper stoppade. Visserligen är parkeringsplatserna på Näset fortfarande borta trots att knappt en enda cykel har setts åka nerför Källängsbacken sedan de autobahnbreda cykelbanan byggdes. Tack och lov får man säga eftersom avstigande bussresenärer annars skulle kliva av bussen med risk för liv och hälsa den dagen en cykel skulle komma.
   Så fortsätt protestera. Det är inte försent att ändra vansinnesbeslutet innan ett barn förolyckas

  2. Svar till Kimmo. Visst borde det vara så men då kan man inte gå rakt över då får man byta väg när man är halvvägs gå åt sida och sedan över.
   Denna åtgärd gynnar endast biltrafiken som slipper signalen för gående säkerheten för barn och äldre offras i ett försök att korta de långa köer som är morgon och kväll ( ofta 300 till 400 meter ).
   Återställ till det vi har idag. Vad är kostnaden för den planerade åtgärd?

 1. Den trafiksignal som ligger närmast järnvägsövergången borde kunna tas bort om lidingöborna samtidigt via en pekbok får information om vilka trafikregler som faktiskt gäller. Ska den trafiksignal som ligger närmast Skärsättra station tas bort måste det till kraftfull belysning och någon form av varningssignal för de mer än lätt förståndshandikappade bilister som passerar, boende i området inkluderat. Dessutom ska inte en förändring ske under årets mörkaste årstid.

 2. Fråga till Ellinor Wik.
  Planerade övergångar för gående är det övergångsställen skyltade med markering på gatan eller är det en gångpassage med farthinder. Är det inte så att vid ett övergångsställe har den gående företräde men vid en gångpassage är det bilen??
  Vad gäller och vad planeras?
  Anders

 3. Appropå trafiksignaler.
  Det finns trafiksignaler vid övergångsstället över Gåshagaleden vid Käppala station. Signalerna är i normalfallet släckta vilket betyder att bilister ska stanna och lämna företräde för fotgängare eftersom övergångsstället är skyltat. Det fungerar rätt bra. Det finns också en möjlighet att trycka på knappen för att tända signalerna och få ”grön gubbe”
  Men tyvärr så händer det alltför ofta att gångterrorister (f’låt gångtrafikanter) trycker på knappen men INTE inväntar grön gubbe. Det får till följd att trafiken stannar för rött en stund senare och står och väntar på att INGEN ska gå över. Vill kommunen nu ta bort signalstolpar så kan man ta bort dessa, de är ju ändå i normalfallet släckta.

 4. Att man inte gjorde hela övergångsstället upphöjt. Nu fokuserar man på ” kudden” i stället för på själva övergångsstället . Annars tycker jag att det inte behövs ljusreglering. Alla vet ju att fotgängare har företräde. Men tydligen inte alla vet att ett släckt ljus innebär att bilisterna skall lämna företräde. Om vi bilister håller oss till reglerna kommer trfikflödet att bli mycket bättre.

  1. Till Jan.
   Ja frågan är om man skall gå över före eller efter ”kudden”. Blir svårt att ploga vid sidan och mellan när det snöar. Oklart för mig om det blir ett övergångsställe eller en sk gångpassage hoppas att vi får svar. Blir det gångpassage är det tydligen så att bilarna har företräde….

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *